۱۷شرکت حمل ونقل جاده ای متخلف درقم به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مطرح کرد :  درسه ماهه نخست سالجاری ، طی۱۵جلسه کمیسیون ماده ۱۲(رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل ونقل جاده ای کالا و مسافر )  ۱۷ شرکت به پرداخت جریمه نقدی محکوم ، ۵ شرکت به تذکرکتبی اکتفا و مابقی نیز مبرا از اتهامات […]

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مطرح کرد :  درسه ماهه نخست سالجاری ، طی۱۵جلسه کمیسیون ماده ۱۲(رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل ونقل جاده ای کالا و مسافر )  ۱۷ شرکت به پرداخت جریمه نقدی محکوم ، ۵ شرکت به تذکرکتبی اکتفا و مابقی نیز مبرا از اتهامات وارده شناخته شدند .

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درراستای صیانت از حقوق کاربران جاده ای بهره مند از خدمات ناوگان عمومی  حمل ونقل جاده ای و به منظور تداوم چرخه سالم صنعت حمل ونقل جاده ای ، ۱۷ شرکت حمل ونقل جاده ای متخلف درقم ، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند .

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق متذکر شد : با توجه به محدودیتهای اعمالی  دراستفاده از خودروهای شخصی جهت سفرهای برونشهری ، ضرورت نظارت حداکثری بر نحوه ارائه خدمات دربخش حمل ونقل ناوگان عمومی جاده ای ( اعم از کالا و مسافر ) را دوچندان گردانده است .

حسین اعتمادی افزود : به همین منظور طی سه ماهه نخست سالجاری ، بازرسی های متعددی توسط کارشناسان و نظار حوزه معاونت حمل ونقل از شرکتها ، دفاترعرضه بلیط و ناوگان عمومی در مبادی ورودی شهری استان قم به عمل آمد .

وی ادامه داد : همچنین دربخش گزارشات مردمی نیز نسبت به دریافت شکایات به صورت تلفنی و از طریق سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها به صورت حضوری اقدام وپس از بررسی های مقدماتی ، به کمیسیون ماده ۱۲ ارجاع گردید .

اعتمادی پرونده های رسیدگی شده درکمیسیون ماده ۱۲ طی سه ماهه نخست سالجاری را متعلق به ۲۴ شرکت حمل ونقل جاده ای ( کالا و مسافر ) دانست وعنوان کرد : ازمجموع یاد شده درکل ۱۷ شرکت حمل ونقل جاده ای دراستان قم به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند .

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درمورد دیگر پرونده های رسیدگی شده درکمیسیون ماده ۱۲ استان قم طی سه ماهه نخست سال جاری تصریح کرد : پس از ارائه پرونده تخلفات درکمیسیون و استماع ادله مدیران شرکتهای حمل ونقلی ، نسبت به ابلاغ تذکر کتبی به ۵ شرکت متخلف اقدام و دوشرکت نیز از موارد اتهامی مبرا شناخته شدند .

حسین اعتمادی اهم تخلفات صورت گرفته توسط شرکتهای حمل ونقل جاده ای را شامل : عدم حضور مدیر فنی درزمان صدور صورت وضعیت ، صدور بارنامه و صورت وضعیت  صوری دانست و ادامه داد : از دیگر تخلفات دربخش حمل ونقل جاده ای میتوان از عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی ، عدم پرداخت کرایه کامل راننده، سواستفاده از کدپستی وشناسه ملی غیر مرتبط ، عدم صدور بلیط به منظور دورزدن شیوه نامه های بهداشتی و…نام برد .

وی درتوضیحی کوتاه درخصوص وظایف مدیران فنی وضرورت حضور آنان درزمان صدور صورت وضعیت اظهار داشت : مدیران فنی موظف به کنترل وضعیت فنی خودرو ( تجهیزات ایمنی مانند : آج لاستیکها ، کپسول اطفا حریق ، چکش ایمنی ، سلامت چراغها ، کمربند ایمنی و …) بوده و درصورت مشاهده هرنوع تخلف میتوانند نسبت به عدم صدور وضعیت اقدام نمایند .

 

اعتمادی روند صدور احکام موضوعه درخصوص تخلفات صورت گرفته توسط شرکتهای حمل ونقل جاده ای را درقالب پروسه ای مشخص دانست و افزود : درمرتبه نخست ( متناسب با میزان تخلف ) نسبت به تذکر کتبی اکتفا و درمرحله بعد به جریمه نقدی مجکوم و ازدفعه سوم به بعد حکم به تغطیلی شرکت از یک ماه تا یکسال داده می شود .

وی اعضای کمیسیون ماده ۱۲ را شامل مدیرکل ( رییس کمیسیون ) ، رئیس اداره حقوقی (دبیر کمیسیون )  اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان و نماینده صنف ، دانست وخاطر نشان ساخت :   دراستان قم بیش از ۸۰ شرکت حمل ونقل جاده ای کالا و مسافر به فعالیت مشغول می باشند .