۱۰کشور پاکیزه دنیا ازلحاظ محیط زیست را بهتربشناسید

درجهانی که خیلی از کشورها رعایت محیط زیست در رتبه چندم آنها قرار دارد،هستند کشورهایی که رعایت وحفظ محیط زیست در اولویت برنامه های خود قرار داده ودر زمره برترین های دنیا قرارگرفتند.فنلاند،ایسلند،سوئد،دانمارک  در رتبه های اول تاچهارم دنیا در این زمینه قرار دارند وایران،افغانستان،آمریکا و…در رتبه های پایین جدول قرار دارند. گروه فیلم پایگاه […]

درجهانی که خیلی از کشورها رعایت محیط زیست در رتبه چندم آنها قرار دارد،هستند کشورهایی که رعایت وحفظ محیط زیست در اولویت برنامه های خود قرار داده ودر زمره برترین های دنیا قرارگرفتند.فنلاند،ایسلند،سوئد،دانمارک  در رتبه های اول تاچهارم دنیا در این زمینه قرار دارند وایران،افغانستان،آمریکا و…در رتبه های پایین جدول قرار دارند.

گروه فیلم پایگاه خبری رهپویان قم :