پایان نمایشگاه مطبوعات تهران

نمایشگاه مطبوعات تهران که به عنوان بهار رسانه های کشور به شمار می رود،پس از روزها فعالیت، به کار خود پایان داد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، نمایشگاه مطبوعات تهران که به عنوان بهار رسانه های کشور به شمار می رود،پس از روزها فعالیت،امروز عصر به کار خود پایان می دهد وخیل عاشقان […]

نمایشگاه مطبوعات تهران که به عنوان بهار رسانه های کشور به شمار می رود،پس از روزها فعالیت، به کار خود پایان داد.


به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، نمایشگاه مطبوعات تهران که به عنوان بهار رسانه های کشور به شمار می رود،پس از روزها فعالیت،امروز عصر به کار خود پایان می دهد وخیل عاشقان خبر ورسانه را تا سال آینده ترک می کند.
نمایشگاه امسال گرچه از لحاض نظم وترتیب وامکانات رفاهی در حد عالی بود،اما یک ایراد بزرگی داشت وآن ایراد انتقال پایگاه های خبری به طبقه بالابود که باعث شد استقبال از آنها بسیار کم شود واعتراض این پایگاه های خبری را برنگیخت .
چون بیشتر مردم ترجیح میدادند که تنها از طبقه اول بازدید به عمل آورند والزام ورودی آنها به گذر از طبقه بالا به سمت پایین نیز هیچ تاثیری بر اراده آنها مبنی برحضور هرچه سریعتر در طبقه پایین نگذاشت.
همچنین بازهم عدم حضور رسانه های خارجی در این نمایشگاه به چشم آمد .رسانه هایی که در گذشته باحضور پر رنگ خود،یک تنوعی از فضای رسانه ای در نماشگاه به نمایش می گذاشت وباعث تبادل تجربیات اصحاب رسانه وطنی با انها می شد.
امید است که برنامه گذاران فکری به حال این مسئله نموده ودر نمایشگاه سال آینده از رسانه های خارجی نیز دوباره برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل آید.

 

پایان پیام