گام به گام با نمایشگاه تدبیر وامید در قم

استانداری قم با برپایی نمایشگاهی از خدمات ادارات قم که به مناسبت هفته دولت صورت گرفته،ادارات استان را به مردم نزدیک کرد. گزارش از حسین کبابی ،سردبیر پایگاه خبری رهپویان قم،عکس از نجمه محیاییساعت به سمت پایان شب نزدیک می شود،قرار بود برای تهیه گزارش از نمایشگاه توانمندی های دولت تدبیر وامید به محل دائمی […]

استانداری قم با برپایی نمایشگاهی از خدمات ادارات قم که به مناسبت هفته دولت صورت گرفته،ادارات استان را به مردم نزدیک کرد.

گزارش از حسین کبابی ،سردبیر پایگاه خبری رهپویان قم،عکس از نجمه محیایی
ساعت به سمت پایان شب نزدیک می شود،قرار بود برای تهیه گزارش از نمایشگاه توانمندی های دولت تدبیر وامید به محل دائمی نمایشگاه های استان بروم.
وارد درب اصلی نمایشگاه می شوم،سوسوی نور چراغهای چشمک زن غرفه ها وحضور انبوه مردم،خبر از استقبالی پر شکوه میدهد.
به گام های خود سرعت بیشتری میدهم،در ابتدا غرفه هلال احمر توجهم را به خود جلب می کند.
با متصدی آن که یک زمانی در روابط عمومی هلال احمر همیشه پذیرای ما بود، خوش وبش می کنم.روابط عمومی آبفای روستایی آقای اسدی نیز به جمع ما ملحق می شود،نگاه به ساعت می کنم ودقایق را به سرعت درحال سپری شدن می بینم،وجود این نمایشگاه بهترین فرصت برای من که به همه ادارات استان در یک مکان سر بزنم،ناچار می شوم که خیلی زود از جمع آن دوعزیز جدا شوم وبه سرعت سراغ دیگر غرفه بروم.
به علت وقت کم ووسعت حضور دستگاه های دولتی که بیشتر آنها باما ارتباط خوبی دارند،یواشکی از کنار برخی از آنها می گذرم تا آنها متوجه حضورم نشوند،در کنار غرفه مخابرات استان قم لحظه ای درنگ می کنم وبه دنبال یک چهره ای آشنا می گردم،آقای احمدی نیا وآقای عزیز اللهی گرچه در نمایشگاه حضور داشتند،اما برای کاری در غرفه خود حضور نداشتند.
غرفه آموزش وپرورش توجهم را جلب می کند،آقای رضایی،روابط عمومی آن با حرص وولع وصف نشدنی یک نوع بازی فکری را برای مردم توضیح می دهد،یواشکی عکسی از اون می گیرم که متوجه حضورم می شود .
وی درباره برگزاری این نمایشگاه می گوید:برگزاری این نمایشگاه به منظور نشان دادن عملکرد دولت ومجموعه عوامل دولتی برای مردم بسیار موثر بوده وبرای تقویت اراده در جهت ارتقاء وسازندگی بی نظیر است به شرط آنکه از مسایل حاشیه ای به دور باشد وفقط به ارائه دست آوردها وعملکردهای زیرزیر مجموعه های دولتی بپردازد.
وی می افزاید:برای جوانان ونوجوانان نیز بسیار اثر گذار بوده وکار های نو وخلاقانه ومفرح علمی می تواند در اینگونه نمایشگاه ها از بعد کمی وکیفی زمینه های ساختن یک جامعه پویا وتوانمند وبدون وابستگی به کشورهای دیگر را فراهم کند.
از وی جدا می شوم وبه سراغ غرفه های دیگر می روم که بیشتر آنها از جمعیت موج می زند.در کنار غرفه صنایع دستی وگردشگری لختی درنگ نموده ونگاهی به داخل آن می کنم،یک هنرمند قدیمی به نام استاد محسن قسمتی از کارهایش را برایم به نمایش می گذارد ومن به علت کمبود وقت، خیلی زود از او جدا می شوم.در مقابل غرفه انتقال خون توقفی کوتاه می کنم که با اصرار وبرخورد گرم آنان مواجه می شوم وبه ناچار دقایقی درکنار این عزیزان به گفتگو می پردازم.
به سراغ غرفه های دیگر می روم که دکتر گلشیری ،روابط عمومی محترم مرکز بهداشت استان قم سد راهم می شود ومرا به غرفه آنها می برد،اینجا جمعیت در حد انفجار است،آقای ابوالقاسم در امامی کارشناش مسئول مدیریت کاهش خطر بلایای طبیعی مرکز بهداشت استان قم ، به اصرار یک کلاس توجیهی برایم می گذارد وکمی در باره خدمات جدید مزکز بهداشت استان قم توضیحاتی ارائه می دهد.
وی می گوید:یکی از خدمات ارائه شده ما ،آمادگی خانواده ها در مقابل بلایای طبیعی مانند زلزله،رانش زمین ،یخ بندان،طوفان وریز گردها و…می باشد که تمامی خانواده ها درباره مخاطرات آن گفتگو وتمرین کنند وهر خانواده باید کیف اضطراری که در آن مانند کنسرووحوله،آب جعبه کمک های اولیه و..داشته باشد وما از طریق برگزاری کلاس های توجیهی خود،خانواده ها را نسبت به اینجور خطرات آگاه می کنیم.
خانم زهرا قاسملو ،کارشناس آموزش مرکز بهداشت استان قم نیز با دادن پکیجی به من،درباره این پکیج به توضیح می پردازد ومی گوید:ما در این پکیج کتاب خود مراقبتی در ناخوشی های جزئی را به مردم به صورت رایگان ارائه می کنیم تا خانواده ها با دانستن آنها،از دادن هزینه های بی مورد درمانی در برخی از بیماری ها جلوگیری کنند.
وی می افزاید:هر فرد با داشتن حد اقل ۸کلاس سواد،می تواند به راحتی محتوای این کتاب با ارزش را درک نموده واز خود درمانی ومراجعه بی مورد به پزشک خود داری می شود.
در این کتاب آموزش های زیادی مانند برخورد با سرما خوردگی،تب،نیش زنبور و…به چشم می خورد.که مردم می توانند با مراجعه به مراکز وپایگاه های سلامت در سطح شهر،پرونده سفیر سلامت را تشکیل داده وبه عنوان سفیر سلامت در خانواده خود عمل کنند.
وی شماره ۳۱۳۶ که سامانه اطلاع رسانی مرکز بهداشت است برای اطلاع رسانی از نزدیک ترین پایگاه سلامت به محل سکونت معرفی می کند.
گوینده نمایشگاه ،اعلام اتمام وقت نمایشگاه می کند ومن تازه یادم می افتد که نوز خیلی از غرفه ها را ندیده وبا خیلی از روابط عمومی های ادارات به گفتگو ننشسته ام،به ناچار نمایشگاه را ترک گفته وتصمیم می گیرم که روز دیگر ،البته با اختصاص وقت بیشتر،به دیدن دوباره نمایشگاه دولت تدبیر وامید بروم
پایان پیام/