کسب رتبه دوم مخابرات منطقه قم در دایری سرویس VDSL در سطح کشور

مخابرات منطقه قم تا نیمه خرداد ماه سال ۱۴۰۰ موفق به کسب رتبه دوم کشوری در دایری خدمات باند پهن پرسرعت گردید. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از  روابط عمومی مخابرات منطقه قم در راستای ارتقاء کیفیت و سرعت اینترنت مشترکین و جلب رضایت آنها این منطقه از سال ۱۳۹۸ اقدامات ویژه […]

مخابرات منطقه قم تا نیمه خرداد ماه سال ۱۴۰۰ موفق به کسب رتبه دوم کشوری در دایری خدمات باند پهن پرسرعت گردید.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از  روابط عمومی مخابرات منطقه قم در راستای ارتقاء کیفیت و سرعت اینترنت مشترکین و جلب رضایت آنها این منطقه از سال ۱۳۹۸ اقدامات ویژه ای اعم از شناسایی و اولویت بندی مشترکین و کافوهای دور از مراکز مخابراتی ؛ نصب و بازاریابی هدفمند انجام داده که در سال گذشته منجر به کسب رتبه اول در تحقق دایری vdsl گردید و در سال جاری نیز تا کنون توانسته این شرکت را موفق به کسب رتبه دوم کشوری نماید که با توجه به اهتمام ویژه ای که در این زمینه صورت پذیرفته است و با رفع موانع موجود این مهم استمرار می یابد.
همچنین مخابرات منطقه قم در تحقق دایری تلفن ثابت نیز موفق به کسب رتبه چهارم کشوری شده است.