پیوستن فوتبالیست ها به کمپین خود مراقبتی خون

جمعی از ملی پوشان و ورزشکاران که از اهدا کنندگان و سفیران ترویج فرهنگ اهدای خون هستند لوح مرامنامه پیوستن به کمپین خود مراقبتی پیوستند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،جمعی از ملی پوشان و ورزشکاران که از اهدا کنندگان و سفیران ترویج فرهنگ اهدای خون هستند لوح مرامنامه پیوستن به کمپین خود مراقبتی با […]

جمعی از ملی پوشان و ورزشکاران که از اهدا کنندگان و سفیران ترویج فرهنگ اهدای خون هستند لوح مرامنامه پیوستن به کمپین خود مراقبتی پیوستند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،جمعی از ملی پوشان و ورزشکاران که از اهدا کنندگان و سفیران ترویج فرهنگ اهدای خون هستند لوح مرامنامه پیوستن به کمپین خود مراقبتی با این مضمون که : ” من با پرهیز از رفتارهای پر خطر از خود مراقبت می کنم زیرا یک اهدا کننده خون هستم” نیز در حاشیه مسابقه بین صبای قم و صنعت نفت آبادان با امضای اکثر قریب به اتفاق بازیکنان و مسولین دو تیم
داوطلب پیوستن به این پویش مردمی شدند.
حضور فعال ورزشکاران در پویش مردمی خود مراقبتی از رفتار پر خطر بدلیل اینکه از اهداکنندگان خون هستند صورت گرفت
گفتنی است “ورزش، خود مراقبتی، اهدای خون مستمر” شعار اصلی این کمپین است

توضیح اینکه در حاشیه مسابقه فوتبال بین صبای قم و صنعت نفت آبادان در قم جمعی از ملی پوشان و ورزشکاران که از اهدا کنندگان و سفیران ترویج فرهنگ اهدای خون هستند مانندرضا عنایتی ،هاشم بیک زاده،نادر دست نشان توسط مدیر کل انتقال خون استان قم تقدیر شد