پیامدهای مرگ ملکه بریتانیا

ملکه الیزابت دوم، طولانی ترین دوره سلطنت را بین ملکه های سلطنتی و حاکمان زن در جهان داشته که این دوره سلطنت ۷۰ سال به درازا انجامید.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،ملکه الیزابت دوم، طولانی ترین دوره سلطنت را بین ملکه های سلطنتی و حاکمان زن در جهان داشته که این دوره سلطنت ۷۰ سال به درازا انجامید در طی این سالیان طولانی با وجود ۱۴ نخست وزیر و مقامات  سیاسی و احزاب مختلف انگلستان ملکه ندرتا نظرات خود را اعمال می کرد به گونه ای که به طور مستقیم در نظام سیاسی و امور اجرایی کشور دخالت نمی کرد.
برخی بازیگران سیاسی در عرصه بین المللی معتقدند با مرگ الیزابت دوم، اتمام یک دوران رخ داده است.
با مرگ ملکه انگلیس، چارلز سوم که سالیان زیادی ولیعهد بوده است خود به خود پادشاه بریتانیا و رهبر ۱۴ قلمرو و دیگر مناطق تحت سلطه می شود تقریبا ۲ تا ۳ سال زمان نیاز است تا پرچم، آرم ها، عکس اسکناس ها و پاسپورت ها و … تغییر یابند و امکان لغو خیلی از مسائل دیگر وجود دارد که بعدها تاثیرگذار خواهد بود.
مردم انگلیس حدود ۷۰ درصد با پادشاهی چارلز سوم موافق بودند که با گذشت زمان این محبوبیت و موافقت کم رنگ تر شد همه خانواده ملکه از جمله چارلز، از لحاظ اخلاق و رفتار با خود ملکه کاملا متفاوت هستند.
چارلز سوم احتمال دارد بخواهد برنامه ها و کارهایش را در کشور های مشترک المنافع انجام بدهد و یا ممکن است دنبال کننده راه ملکه باشد و چون ۷۳ ساله است پس آنچنان فرصت زیادی ندارد که بخواهد مانور بدهد چرا که مثل بعضی درام در فیلم های مشابه ساخته شده، اوضاع بریتانیا بحرانی خواهد شد پس فقط به همان جلسات مربوطه بسنده کند و در شورای مشورتی و خصوصی مربوطه اظهارنظر کند و تا حد جایگاه خودش دخالت کند و یا به فکر تغییرات در بدنه نخست وزیری و … نباشد و چون به قول گفتنی علاقه فراوانی به نقاشی، گل و گیاه دارد می تواند زیاد سمت سیاست آفتابی نشود و شاید بعداز خودش، ویلیام میراث دار شود و کارهای او را به اتمام برساند.
سیاوش باران وند تحلیلگر سیاسی