پيگيري واگذاري خدمات قابل ارائه به اتباع خارجي به بخش خصوصي

استاندار قم با اشاره به اهميت تقويت بخش خصوصي و ايفاي نقش دولت در بخش نظارت و برنامه ريزي گفت: واگذاري خدمات قابل ارائه به اتباع خارجي به خصوصي از وزارت كشور پيگيري شود. به گزارش روابط عمومي استانداري قم سيد مهدي صادقي استاندار قم در جلسه با نمايندگان دفاتر كفالت اتباع و مهاجرين خارجي […]

استاندار قم با اشاره به اهميت تقويت بخش خصوصي و ايفاي نقش دولت در بخش نظارت و برنامه ريزي گفت: واگذاري خدمات قابل ارائه به اتباع خارجي به خصوصي از وزارت كشور پيگيري شود.
به گزارش روابط عمومي استانداري قم سيد مهدي صادقي استاندار قم در جلسه با نمايندگان دفاتر كفالت اتباع و مهاجرين خارجي طي سخناني قم با اشاره به اهميت شناسايي آسيب ها و فرصت هاي حضور اتباع خارجي براي استان قم گفت: سياست گذاري صحيح در حوزه ي اتباع خارجي مي تواند به بهبود شرايط منجر شود.
صادقي با بيان اينكه ورود و خروج اتباع خارجي بايستي از مبادي قانوني صورت پذيرد افزود: دفاتر كفالت نقش موثري در ساماندهي اتباع خارجي ايفا نموده اند.
نماينده عالي دولت در استان در ادامه واگذاري مسئوليت ها به بخش خصوصي را از سياست هاي دولت تديبر و اميد عنوان و اضافه كرد: دولت بايستي وقت خود را براي سياست گذاري و نظارت صرف نمايد و با اشتغال در بحث اجراء فرصت برنامه ريزي از دست مي رود.
استاندار قم خاطرنشان كرد: واگذاري خدمات قابل ارائه به اتباع به بخش خصوصي در جلسه مشتركي با وزارت كشور بررسي شود.

همچنین درجلسه کارگروه اشتغال استان قم ۷ طرح اشتغال با ۶۴۵ میلیارد ریال تسهیلات و اشتغالزایی ۷۳۵ نفر در بخش های گردشگری، صنعت و کشاورزی به تصویب رسید.

 سید مهدی صادقی در جلسه کارگروه اشتغال استان قم که در تالار امام جواد (ع) استانداری برگزارشد، با اشاره به برخی قوانین سخت گیرانه در ارائۀ تسهلات به متقاضیان، اظهار کرد: بانک ها برای توسعه اشتغال استان، ضمن رعایت چارچوب منطقی تعریف شده، شرایط و ضوابط را تسهیل بخشند.
صادقی گفت: بخش های مسئول و خصوصا باید در پیشبرد فعالیت های اقتصادی بویژه در کمک به اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی، از سرعت عمل بیشتر برخوردار شوند.
صادقی با انتقاد از عملکرد بانک های عامل استان قم در ارائه تسهیلات نسبت به دیگر استان ها،افزود: قم ظرفیت های متنوعی برای رونق کسب و کار دارد و لازم است تا دستگاهها در این زمینه حمایت لازم را بعمل آورند.
وی شکوفایی اقتصاد استان را در گرو تعامل هرچه بیشتر دستگاهها عنوان و اضافه کرد: طرح های متقاضیان کار آفرینی از سوی دستگاههای ذیربط دریافت و برای کارشناسی به بانکها ارجاع شود تا هر چه سریع تر طرح های اشتغال زایی اجرایی شوند.
 در ابتدای این جلسه نیز کاویانی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تشریح مصوبات جلسات قبل و گزارش عملکرد دستگاهها در زمینه اشتغال استان، به بیان دستورات این جلسه پرداخت.