پاسخ استفتا آیت‌الله فاضل لنکرانی درباره تصمیمات و آرای شورای نگهبان

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار و استاد سطح خارج حوزه علمیه در پاسخ به سؤال برخی از طلاب مبنی بر حرف و حدیث‌های اخیر درباره آراء و نظرات شورای نگهبان، تأکید کرد: آنچه را شورای نگهبان تصویب می‌کند، لازم‌الرعایه است. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز […]

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار و استاد سطح خارج حوزه علمیه در پاسخ به سؤال برخی از طلاب مبنی بر حرف و حدیث‌های اخیر درباره آراء و نظرات شورای نگهبان، تأکید کرد: آنچه را شورای نگهبان تصویب می‌کند، لازم‌الرعایه است.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار و استاد سطح خارج حوزه علمیه در پاسخ به سؤال برخی از طلاب مبنی بر حرف و حدیث‌های اخیر درباره آراء و نظرات شورای نگهبان تأکید کرد: آنچه را شورای نگهبان تصویب می‌کند، لازم الرعایه است.

متن سؤال و پاسخ این استاد سطح خارج حوزه را در تصویر زیر می‌خوانید: