ورود ۲۰ دستگاه اتوبوس بازسازی به ناوگان اتوبوسرانی در ایام‌الله دهه فجر

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت: ۲۰ دستگاه اتوبوس اورهال شده به ناوگان اتوبوسرانی در ایام‌الله دهه فجر اضافه می‌شود. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از شهرنیوز، علی نیک با اشاره به برنامه‌های شهرداری قم در اورهال کردن اتوبوس‌ها و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، اظهار داشت: با افزایش قیمت اتوبوس‌ها و عدم اختصاص […]

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت: ۲۰ دستگاه اتوبوس اورهال شده به ناوگان اتوبوسرانی در ایام‌الله دهه فجر اضافه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از شهرنیوز، علی نیک با اشاره به برنامه‌های شهرداری قم در اورهال کردن اتوبوس‌ها و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، اظهار داشت: با افزایش قیمت اتوبوس‌ها و عدم اختصاص بودجه دولتی، شهرداری قم یکی از پیشگامان اورهال کردن یا بازسازی اتوبوس در کشور بود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم عقد قرارداد برای اورهال شدن ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از ابتدای سال را موردتوجه قرارداد و افزود: قرارداد اورهال شدن  ۵۳ دستگاه خودرو دیگر نیز قطعی شده و به‌زودی مناقصه آن تجدید می‌شود.

نیک هزینه هر دستگاه اتوبوس اورهال شده را۴۰۰میلیون تومان اعلام و تأکید کرد: هزینه اورهال شدن هر دستگاه اتوبوس تقریباً یک‌ششم خرید اتوبوس نو بوده و می‌توانیم با هزینه دو میلیارد تومان پنج دستگاه اتوبوس را به چرخه بازگردانیم.

وی ادامه داد: هزینه  کل قرارداد اورهال بیش از ۳۵ میلیارد تومان بوده و امیدواریم به‌زودی اتوبوس‌های دیگر را نیز برای اورهال تحویل و ناوگان اتوبوسرانی نوسازی شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از ورود ۲۰ دستگاه اتوبوس اورهال شده به ناوگان اتوبوسرانی در ایام‌الله دهه فجر خبر داد و گفت: اورهال این ۲۰ دستگاه بااعتباری بالغ‌بر ۸میلیارد تومان انجام‌شده و در چند روز آینده وارد ناوگان می‌شود.