وام اشتغال پنجاه میلیون تومانی پاداش بهزیستی به بهبود یافتگان

معاون توسعه پیشگیری بهزیستی قم از پرداخت تسهیلات پنجاه میلیون تومانی و حمایت های بیمه از بهبودیافتگان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،محمد علیمرادی با اعلام این خبر افزود : افراد معتاد که اقدام به ترک کرده اند یک سال پس از بهبود می‌توانند ۵۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی از بهزیستی دریافت کنند. […]

معاون توسعه پیشگیری بهزیستی قم از پرداخت تسهیلات پنجاه میلیون تومانی و حمایت های بیمه از بهبودیافتگان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،محمد علیمرادی با اعلام این خبر افزود : افراد معتاد که اقدام به ترک کرده اند یک سال پس از بهبود می‌توانند ۵۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی از بهزیستی دریافت کنند.

علیمرادی خاطرنشان کرد: افراد بهبود یافته (زنان و مردان) یک سال پس از بهبود می‌توانند ۵۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی دریافت کنند و پرداخت حق بیمه بهبود یافتگان شاغل هم توسط بهزیستی از ۷ سال به ۹ سال افزایش یافته است که سازمان بهزیستی به کارفرمایان و صاحبان صنایعی که این افراد را بکار بگیرند پرداخت می‌کند و حتی جهت تشویق کارفرمایان تسهیلات کارفرمایی به کارفرما و حقوق معادل قانون کار به این افراد پرداخت می‌شود.

معاون توسعه پیشگیری بهزیستی قم تصریح کرد: زنان بهبودیافته سرپرست خانواده هم تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرند و تا زمان توانمندشدن مستمری دریافت خواهند کرد و زنان و مردانی که در مراکز بازتوانی و درمان حضور دارند تا زمان توانمندی تحت نظر بهزیستی هستند و حتی خانواده‌های آن‌ها تا زمان خودکفایی از این مستمری بهره مند خواهند شد.

علیمرادی در خصوص فرایند اخذ تسهیلات فوق افزود: کسانی که در مراکز تحت نظارت بهزیستی موفق به ترک شده اندو بهبود یافته و بر درمان ماندگار شده‌اند، با مراجعه به مددکاران و کارشناسان واحد اعتیاد در مراکز تامین و توسعه تشکیل پرونده می دهند و بعداز بررسی مستندات توسط واحد اشتغال اداره مشارکت‌های مردمی پرونده جهت اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل ارسال می گردد.