در راستای بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد سوادآموزی:

نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی باعث شناسایی مشکلات

نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی باعث شناسایی مشکلات، موانع، چالش ها، نقاط قوت و ضعف و در پیشرفت برنامه ها و رسیدن به اهداف و شناخت راه کارها موثر می باشد.در سال جاری توسط سازمان نهضت سوادآموزی ۲۵ شاخص و ۴۴ محور اختصاصی برای ارزیابی عملکرد فعالیت های سوادآموزی تعیین و ابلاغ شده است. […]

نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی باعث شناسایی مشکلات، موانع، چالش ها، نقاط قوت و ضعف و در پیشرفت برنامه ها و رسیدن به اهداف و شناخت راه کارها موثر می باشد.در سال جاری توسط سازمان نهضت سوادآموزی ۲۵ شاخص و ۴۴ محور اختصاصی برای ارزیابی عملکرد فعالیت های سوادآموزی تعیین و ابلاغ شده است.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،محمدرضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در جلسه ای که با حضور کارشناسان سوادآموزی استان با موضوع بررسی برنامه ها و طرح های سوادآموزی در راستای بررسی شاخص های  ارزیابی عملکرد سوادآموزی در سال جاری برگزار شد گفت: جلب رضایت مراجعین و ادای حقوق آنان مهمترین خروجی ارزیابی ها باید باشد.

 وی افزود: بهبود روش ها، کارایی و اثر بخشی و افزایش کیفیت و خدمات رسانی به موقع و سالم به مخاطبین در پرتو ارزیابی و نظارت حاصل می شود.

عضو شورای معاونین استان گفت: ارزیابی و پایش عملکرد حین اجرا و پس از انجام هر شاخص می تواند در پویایی و تداوم حیات سیستم و موفقیت مدیریت دستگاه کمک کند.

قاسمی نیا ادامه داد: انتظار است تا کارشناسان و اعضای معاونت سوادآموزی در تهیه و تدوین و ارسال به موقع  مستندات به سازمان نهضت سوادآموزی و تعامل مستمر با واحدهای تخصصی اقدامات لازم را انجام دهند و نیز ارتباطات درون و برون دستگاهی نقش کاربردی و پیش برنده در رضایتمندی در برنامه ها و فعالیت های سوادآموزی و هم چنین کسب نتایج مثبت ارزیابی عملکرد دارد.

معاون سوادآموزی استان گفت: در سال جاری توسط سازمان نهضت سوادآموزی ۲۵ شاخص و ۴۴ محور اختصاصی برای ارزیابی عملکرد فعالیت های سوادآموزی تعیین و ابلاغ شده است.

قاسمی نیا در پایان  تصریح کرد عناوین شاخص های امسال بدین شرح می باشد:

تبلیغ و ترویج، اطلاع رسانی، ارزیابی و پاسخگویی، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، مسئولیت پذیری، توزیع اقلام، تحقق اهداف کمی، مشارکت های بین بخشی، کمیت و کیفیت مراکز یادگیری محلی، طرح ها و برنامه های مکمل سوادآموزی، سوادآموزی مدرسه محور، برنامه عملیاتی، هزینه کرد منابع، صیانت از اعتبارات، شورای پشتیبانی سوادآموزی، طرح شتاب بخشی، سامانه سوادآموزی، پالایش اسمی، کیفیت بخشی، خلاقیت و ابتکارات، نظارت و ارزشیابی، تهیه و تولید محتوای آموزشی مکتوب و غیر حضوری.