نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران:برنامه محوری اساس حرکت ما درسال جدید است

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: در سال ۱۴۰۰، بیشتر از گذشته به مباحث اساسی و راهبردی خواهیم پرداخت. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،مهندس دهناد، با بیان اینکه برنامه محوری، اساس حرکت ما در سال جدید است اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰، بیشتر از گذشته به مباحث اساسی و راهبردی خواهیم […]

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: در سال ۱۴۰۰، بیشتر از گذشته به مباحث اساسی و راهبردی خواهیم پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،مهندس دهناد، با بیان اینکه برنامه محوری، اساس حرکت ما در سال جدید است اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰، بیشتر از گذشته به مباحث اساسی و راهبردی خواهیم پرداخت.

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز به تفویض اختیارات بیشتر به مناطق مخابراتی کشور اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰، با دادن اختیارات بیشتر به مدیران مناطق، درصدد هستیم مقررات دست و پاگیر ساختاری را حذف کنیم.

وی همچنین، ایجاد سیستم گردش تجربه را ضروری دانست و تاکید کرد: به منظور ارتقا و بهره وری بهتر، باید سیستم گردش تجربه ها بین استان ها شکل بگیرد.

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه توجه به ظرفیت فکری قشر متخصص شرکت و اهمیت دادن به سرمایه های انسانی از اولویت های شرکت باید باشد تعامل با مراکز علمی پژوهشی و دانشگاه ها نیز به عنوان یک رویکرد اساسی در دستور برنامه ها و اقدامات شرکت باید قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به شعار سال توسط رهبر انقلاب در حوزه تولید پشتیبانی و رفع موانع از تولید گفت که شرکت مخابرات با توجه به نقش ممتاز ارتباطات در تسهیل تولید و گسترش و مدیریت فضای مجازی باید نقش خود را در تحقق شعار سال به شکل شایسته انجام دهد‌‌.

گفتنی ست، در این جلسه که، روز شنبه هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰، با حضور دکتر محمودزاده، رییس، مهندس دهناد، نایب رییس و سایر اعضای هیات مدیره و معاونین و مدیران کل ستادی و مدیران مخابرات مناطق به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، معاونین و مدیران ستادی و مدیران مناطق مخابراتی نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.