ناداوری بهداد سلیمی را دوباره درمسابقات جهانی گرفت

ناداوری هیئت ژوری مسابقات جهانی وزنه برداری این بار هم مانند المپیک گریبان بهداد سلیمی را گرفت وبا اینکه ۳چرا؛ سفید از داوران بالاخره گرفت.اما بازهم هیئت ژوری آن را نپذیرفت!. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم :در روز پایانی مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آناهیم آمریکا و در مسابقات سنگین وزن ۲ وزنه‌بردار کشورمان […]

ناداوری هیئت ژوری مسابقات جهانی وزنه برداری این بار هم مانند المپیک گریبان بهداد سلیمی را گرفت وبا اینکه ۳چرا؛ سفید از داوران بالاخره گرفت.اما بازهم هیئت ژوری آن را نپذیرفت!.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم :در روز پایانی مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آناهیم آمریکا و در مسابقات سنگین وزن ۲ وزنه‌بردار کشورمان در حرکت پایین‌تر از حریف گرجستانی مدال نقره و برنز جهان را بدست آوردند.

بهداد سلیمی و سعید علی حسینی در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم به همراه حریف نامدار خود یعنی تالاخادزه گرجستانی از ابتدا نیز برای کسب ۳ مدال این دسته با هم رقابت داشتند و در نهایت این تالاخادزه بود که موفق شد با رکرودشکنی عنوان قهرمانی این دسته را بار دیگر به خود اختصاص دهد.

بهداد سلیمی که در حرکت یکضرب نقره گرفته بود، در دوضرب با ناداوری محض به عنوان پنجی رسید و مدال برنز مجموع را نیز بدست آورد. حسینی نیز پس از کسب مدال برنز یکضرب در دوضرب نقره‌ای شد و در مجموع هم به مدال نقره دست یافت.

حرکت یکضرب:

در حرکت یکضرب بهداد سلیمی ابتدا وزنه ۲۰۵ کیلویی را بالای سر برد. وی در دومین حرکت وزنه ۲۱۱ کیلویی را مهار کرد. سلیمی در سومین حرکتش موفق نشد وزنه ۲۱۶ کیلویی را بالای دستانش فیکس کند و با مدال نقره به کارش پایان داد.

سعید علی حسینی نیز با وزنه ۲۰۳ کیلویی کارش را آغاز کرد. وی در اولین حرکت موفق به مهار این وزنه نشد. حسینی در دومین حرکتش نیز در کمال ناباوری وزنه ۲۰۳ کیلویی را نتوانست مهار کند. وی در سومین حرکتش سرانجام وزنه ۲۰۳ را بالای سر برد تا پس از ۸ سال بازگشت خوبی به میادین داشته باشد و به مدال برنز دست یابد.

در این وزن لاشا تالاخادزه گرجستانی با ۲۲۰ کیلو ضمن شکستن رکورد دنیا به میزان ۳ کیلو که در اختیار خودش بود، طلا حرکت یکضرب را بدست آورد.

حرکت دو ضرب

در حرکت دوضرب سعید علی حسینی ابتدا وزنه ۲۳۶ کیلویی را بالای سر برد. وی در حرکت دوم وزنه ۲۴۳ کیلویی را مهار کرد. حسینی در سومین حرکتش موفق به مهار وزنه ۲۵۱ کیلویی شد تا به مدال برنز دوضرب دست یابد. حسینی در مجموع نیز با ۴۵۴ کیلوگرم به مدال نقره جهان دست پیدا کرد.

بهداد سلیمی در حرکت نخست خود وزنه ۲۴۱ کیلویی را نتوانست بالای سر ببرد. وی در دومین حرکت خود وزن ۲۴۲ کیلویی را مهار کرد. سلیمی در سومین حرکتش در شرایطی که با رای داوران موفق به بالای سر بردن وزنه ۲۵۲ کیلویی شده بود، با رای هیئت ژوری ۳ چراغ قرمز گرفت تا به عنوان چنجمی دوضرب برسد. وی در مجموع نیز با ۴۵۳ کیلوگرم به نشان برنز جهان رسید.

لاشا تالاخادزه در دوضرب با ۲۵۷ کیلو طلایی شد و سیم مارت از استونی با ۲۵۳ کیلو به مدال نقره دوضرب دست پیدا کرد.

حتما ببنید خیلی جالبه حتی وقتی میبره بالای سرش به وزنه نگاه میکنه اینقد مسلط بعد تایید دوباره رد میکنند واقعا عجیبه!