نااخلاقي اداری بسیار شكننده و خسارت بار است

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت استقرار اخلاق اداری در نهادها و سازمان ها گفت: اخلاق اداری راندمان کاری، معنویت دینی و بهداشت روانی را افزایش و عدم رعایت آن گاه به ارتکاب گناهان بزرگ منجر خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،آیت الله احمد مبلغی در سخنانی […]

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت استقرار اخلاق اداری در نهادها و سازمان ها گفت: اخلاق اداری راندمان کاری، معنویت دینی و بهداشت روانی را افزایش و عدم رعایت آن گاه به ارتکاب گناهان بزرگ منجر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،آیت الله احمد مبلغی در سخنانی در جمع کارکنان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: به دلیل اهمیت فوق العاده اخلاق اداری و نقش محوری آن در اخلاق و دین جامعه، حوزه علمیه قم، مجلس شورای اسلامی و دولت باید به صورت جدی و فوری، دست به کار تدوین اخلاق اداری، تقنین و اجرای آن بشوند.

* بخش های سه گانه اخلاق اداری

آیت الله مبلغی با اشاره به این که بازتعریف اخلاق اداری با نگاه به طبیعت و اقتضاءات جدید اداری یک ضرورت است، گفت: اخلاق اداری از سه بخش “اخلاق ساختار اداری”، ” اخلاق مراجعات اداری” و ” اخلاق اجتماعی اداری” تشکیل شده است.

وی افزود: در ذیل هر یک از این سه بخش، مجموعه هایی از باید ها و نباید های اخلاقی جای می گیرند.

وی ادامه داد: اخلاق ساختار اداری، از چهار محور نظم و هماهنگی اداری، شایسته گرایی در انتصابات و تشویق ها، آرامش و انگیزش بخشی به کارکنان و ارتقا و تکامل بخشی به سازمان تشکیل می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به محورهای تشکیل دهنده اخلاق مراجعات اداری گفت: اخلاق مراجعات اداری از سه محور سرعت در ارائه خدمات، رعایت کرامت در تعاملات و مراجعات و کیفیت خدمات تشکیل می گردد.

وی با اشاره به محورهای مهم مندرج در اخلاق اجتماعی اداری گفت: مسؤولیت اجتماعی، تسابق بر خیر و رقابت سازنده با نهادهای رقیب و تعاون بر نیکوکاری شاخه های مهم تشکیل دهنده اخلاق اجتماعی اداری می باشند.

* آثار اخلاق اداری در جامعه

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نظام اداری برای اسلامی شدن باید لباس شایستگی و کارامدی را بر تن بپوشد و بدون اخلاق اداری، شایستگی و کارامدی در آن استقرار پیدا نخواهد کرد.

وی گفت: برخی از موضوعات به دلیل حساسیت ویژه، به همان اندازه كه اخلاق در آن ها اهمیت کانونی و محوری دارد، نااخلاقي در آن ها شكننده و خسارت بار است و موضوع ادارات در یک شهر، استان و کشور از این دسته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: استقرار اخلاق اداری در ادارات و نهادها به تولید و انعکاس آرامش به حوزه های دیگر زندگی و به تزریق اخلاق به بدنه جامعه منجر می شود.

آیت الله مبلغی همچنین گفت: اخلاق اداری جامع الاطراف راندمان کاری، معنویت دینی و بهداشت روانی را افزایش می دهد،

وی ادامه داد: ناهنجاری در اخلاق اداریِ مؤسسات ناآرامشی، بدگمانی و بداخلاقی را به صورت لحظه ای به بخش های دیگر اجتماعی سرایت و انعکاس می دهد.

وی خاطرنشان کرد: سیستم عصبی هر شهر به ادارات وصل است؛ در نتیجه، هر گونه اخلاق مداری اداری یا بداخلاقی اداری از رهگذر این سیستم راه به جامعه می برد و بر خانواده ها و مجموعه های اجتماعی تاثیر مثبت یا منفی بر جای می گذارد.

وی افزود: گاه این تاثیرگذاری به دلیل تکرار شدن و انبوه شدن عمیق می گردد؛ در این صورت، دین مردم و تربیت های اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی مردم تحت تاثیر جدی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: این که تصور شود تربیت دینی و اجتماعی به سمت فلاح و صلاح بدون اصلاح اخلاق اداری امکان پذیر است، تصوری اشتباه است.

* نااخلاقی اداری و رابطه آن با گناه

وی اظهار داشت: اگر در فضای اداری و مسئولیتی به دلیل عدم رعایت اخلاق اداری از سوی ما، ناکارآمدی و ضعف در کارکرد مجموعه اداری پدید بیاید، در برابر خداوند متعال مسؤول هستیم و طبق معیارهای در دست، گناه بزرگ مرتکب شده ایم.

وی با بیان این که اگر رفتار خاصی را در فضای اداری، اجتماعی و موسسه ای در پیش بگیرم که ضعفی را برای مجموعه و کارکرد آن ایجاد کند، “نا اخلاقی اداری” شکل می گیرد، گفت: همه ما در ایجاد یک وضعیت سالم یا ناسالم در جامعه، سازمان اداری و محیط کاری، نقش و مسوولیت داریم.

* راه حل های تقویت اخلاق اداری

وی افزود: باید از پنج فرصت فرهنگ، آموزش، تقنین، مدیریت و نظارت برای اصلاح ناهنجاری های اخلاقی در ادارات و موسسات به صورت همزمان بهره گرفت.

وی با اشاره به این که نامه امام به مالک اشتر سرشار از اصول و دقائق اخلاق اداری است، گفت: حوزه علمیه با رجوع به منابع غنی اسلامی و مشورت با دانشگاهیان متخصص سازمان ها اخلاق اداری را تدوین کند و مجلس بر آن لباس تقنین بپوشد و دولت به اجرای دقیق آن و نظارت ویژه بر آن همت گمارد .