مهندس دهناد : ارتباطات رکن مهم توسعه پایدار است

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مراسم معرفی سرپرست جدید مخابرات منطقه البرز ،مخابرات و ارتباطات را از ارکان مهم توسعه کشور دانست و افزود: همه امکانات صنعت مخابرات باید در مسیر ارتقای رفاه مردم قرارگیرد و عزم ما در این موضوع جدی است. مهندس دهناد همچنین اظهار داشت : شرکت مخابرات ایران […]

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مراسم معرفی سرپرست جدید مخابرات منطقه البرز ،مخابرات و ارتباطات را از ارکان مهم توسعه کشور دانست و افزود: همه امکانات صنعت مخابرات باید در مسیر ارتقای رفاه مردم قرارگیرد و عزم ما در این موضوع جدی است.

مهندس دهناد همچنین اظهار داشت : شرکت مخابرات ایران اصلی ترین پرچمدار صنعت ICT درکشوراست که با ارایه خدمات ارتباطی و مخابراتی مطلوب، نقش اصلی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند .

وی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات به عنوان موتور محرکه توسعه در کشورنقش آفرین است؛ خاطرنشان کرد: منطقه البرز باتوجه به مزیت ها و قابلیت های بسیاری که دارد می تواند در پیشرفت و تعالی مخابرات گام بردارد .

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به ضرورت عرضه خدمات مناسب مخابرات به جامعه ، گفت : تقویت زیرساخت ها و ساماندهی بخش های مختلف مخابرات، نظام ارتباطی استان ارتقا خواهد یافت.

مهندس دهناد با اشاره به اهمیت ظرفیت منطقه البرز درسرمایه اجتماعی وگردشگری اظهارداشت : ارایه خدمات ارتباطی ومخابراتی وتوجه به توسعه زیرساخت های ارتباطی در این منطقه که به عنوان ایران کوچک از آن می توان نام برد، باید مناسب و مطلوب باشد.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در عرصه های مختلف در مخابرات گفت: با توجه به ثابت ماندن تعرفه درسالهای متمادی وافزایش هزینه ها ی خدمات جدید درآمدشرکت مخابرات کاهش یافته که باید راهکارهایی برای رشد و توسعه ارتباطات در راه خدمت به مردم بکار ببندیم.

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در پایان این مراسم، ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده مهندس شجاعی ، مدیر پیشین مخابرات منطقه البرز و آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان در سمت جدید به عنوان مدیر منطقه ۴ تهران ، آقای عبدالله بیان را به عنوان سرپرست جدید مخابرات این منطقه معرفی کرد.

همچنین در این جلسه آقای مهندس شجاعی، سرپرست قبلی منطقه البرز با تشریح فعالیت های خود و بیان اینکه این منطقه پتانسیل بالایی دارد گفت : ا نتظارداریم هیات مدیره با تدابیرخود توجه ویژه به رفع مسایل و مشکلات این منطقه داشته باشد .

گفتنی ست، این مراسم صبح روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ با حضور مهندس دهناد، نایب رییس هیات مدیره، مهندس بیدخام، مشاور مدیرعامل و مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل، مهندس بیگدلو، سرپرست دفتر مدیرعامل ، فیضی ، سرپرست دفتر مرکزی بازرسی و نظارت ، مهندس حیدری زاده مشاور مدیرعامل در امور استان ها و مدیران مخابرات منطقه البرزبرگزار شد.