معلمان خرید خدمات آموزشی،محرومیتی فراتر ازمحرومیت ها

اگرازمحرومیت ها معلمان حق التدریسی سخن بگوییم ،زبان کم می آورد،اما اگر بخواهیم از محرومیت های معلمان خرید خدمات آموزشی که وضعیتی به مراتب وخیم تر ازمعلمان حق التدریسی دارند،هم زبان وهم وجدان آدمی سرخم فرود می آورد! مدتی پیش به همراه امیر آبادی نماینده محترم قم درمجلس شورای اسلامی به بازدید از یکی ازمدارس […]

اگرازمحرومیت ها معلمان حق التدریسی سخن بگوییم ،زبان کم می آورد،اما اگر بخواهیم از محرومیت های معلمان خرید خدمات آموزشی که وضعیتی به مراتب وخیم تر ازمعلمان حق التدریسی دارند،هم زبان وهم وجدان آدمی سرخم فرود می آورد!

مدتی پیش به همراه امیر آبادی نماینده محترم قم درمجلس شورای اسلامی به بازدید از یکی ازمدارس مناطق محروم شهر رفتیم ودر آنجا پای درد دل معلمان خرید خدمات  آموزشی  قرار گرفتیم وما که می پنداشتیم که معلمان حق التدریسی درحق آنها اجحاف می شود،با یک آپارتاید آموزشی مواجه شدیم که قربانیان آن تبعیض نژادی نبودند،بلکه همین فرشتگان نجات کودکان ما از جهل وبی سوادی بودند!

امیر آبادی از همان ابتدا در هنگام شنیدن درد دلهای این معلمان ،از مخالفت جدی خود با این طرح در مجلس میگوید ودلیل آن را همان معضلاتی می بیند که هم اکنون این معلمان با آن مواجه هستند!

آموزش وپرورش باید هرچه زودتر به فکر حل مشکلات معلمان خریدخدمات_آموزشی باشد

وی در پاسخ به درددلهای یکی از معلمین خریدخدمات_آموزشی مبنی برحقوق پایین آنها ونبودن امنیت شغلی گفت:دولت با برون سپاری درنظر دارد که از بار مسئولیتی خودرا درقبال معلمان خریدخدمات_آموزشی شانه خالی کند واین یک اجحاف در حق این زحمت کشان عرصه آموزش وتربیت است؛ آموزش و پرورش باید هرچه زودتر به فکر حل مشکلات معلمان خریدخدمات_آموزشی باشد چون این عزیزان از کمترین حقوق ومزایایی که برای معلمان رسمی در نظر گرفته شده، برخوردارن!

مثلا در۳ماه تعطیلات هیچ حقوقی دریافت نمی کنند،بیمه نیستند،حقوق آنها زیر پایه حقوق اداره کار است ،سال بعد خبرندارند که آیا سرکار خود هستند یا نه و..،که این واقعا درد آور است ومن به صراحت اعلام می کنم که مخالف فربه شدن بدنه آموزش وپرورش هستم وبهتر است که آموزش وپرورش در ابتدا اقدام به حل مشکلات این عزیزان بنمایند ودیگر به این تعداد افزوده نشود..

عضو هیئت رئیسه مجلس بر نظارت بر اجرای قانون نظام آموزشی تاکید کرد و گفت:من چون از ابتدا می دانستم در اجرای طرح استفاده از نیروهای شرکتی که به صورت قرار داد کار معین، کار می کنند، چه بلایی برسر اجرای این طرح می آید؛ ازهمان ابتدا مخالف اجرای آن بودم، چون واقعا درحق معلمان خریدخدمات_آموزشی و بدنه آموزشی اجحاف می شود.

وی در ادامه افزود: اما دولت به علت اینکه بودجه کافی ندارد، این طرح را به اجرا درآورد و حال که اجرا شده، باید جلوی استثمار معلمان خریدخدمات_آموزشی و ضایع شدن حق و حقوق آنان را گرفت!

یکی ازمعلمان که سابقه زیادی در تدریس در نهضت سواد آموزی هم دارد ودوره های تعلیمی زیادی را نیز در ارتباط با حیطه تدریسی خود گذرانده است نیز می گوید:بسیاری از این نوع معلمان سال های عمر وجوانی خود را درهمین راه گذاشته اند  وبا تمام این سختی هاوبا حداقل ترین حقوق وآن هم باکسر بیمه ازحقوق اندک  خود، ساخته اند به امید آینده وعشق وعلاقه به این شغل به یادگار مانده ازانبیاء.

اما چه آینده ای ؟وقتی که از بودن در شغل پرمشقت خود حتی درسال تحصیلی بعدی هم اطمینان ندارند،چه آینده ای برای این عزیزان می توان متصور شد؟

آیا وقت آن نرسیده است که متولیان آموزش وپرورش به فکر راه چاره برای معضلات این عزیزان باشند وباجذب این عزیزان(که تجربیاتی به مراتب بیشتر از معلمان تحصیل کرده در این رشته دارند!) در پیکره آموزشی به صورت دائمی،مرهمی برزخم های کهنه این عزیزان بگذارند؟

چون این نوع معلمان در عمل ثابت نمودند که به کار خود باعشق نگاه میکنند و اگر اینگونه نبود،هیچ انسان حسابگری با این شرایط بسیار سخت کنار نمی آمد!

وقتی ما به شغل معلمی می گوییم شغل انبیاء است،بنابراین باید پیامبرگونه مشکلات این عزیزان وبویژه بااین نوع معلمان نگاه کنیم واز اجحاف هایی که برعلیه آنان روا می شود،هرچه زودتر پایان دهیم .

به پایان آمد این دفتر،حکایت همچنان باقیست!

حسین کبابی پایگاه خبری رهپویان قم .