معرفي ظرفيت هاي سرمايه گذاري صنعتي قم درنمايشگاه اتاق بازرگاني ايران

فرصت هاي سرمايه گذاري و پتانسيل هاي شهرك هاي صنعتي قم در نمايشگاه توانمندي هاي استان قم در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران به نمايش گذاشته شد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قم، امير طيبي نژاد در اين رابطه اظهارداشت: بر اساس […]

فرصت هاي سرمايه گذاري و پتانسيل هاي شهرك هاي صنعتي قم در نمايشگاه توانمندي هاي استان قم در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران به نمايش گذاشته شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قم، امير طيبي نژاد در اين رابطه اظهارداشت: بر اساس برنامه اتاق بازرگاني ايران و در راستاي رونق سرمايه گذاري و توليد و اشتغال در حاشيه نشست هيأت نمايندگان اين اتاق بازرگاني به صورت دوره اي فرصت ها و ظرفيت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در استان هاي مختلف مورد نقد و بررسي كارشناسي قرار مي گيرد.

وي با بيان اينكه اين هفته نمايشگاه و فرصت معرفي ظرفيت ها به استان قم اختصاص يافت گفت: نمايشگاهي كه در جنب نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران فرصتي مناسب و ايده ال براي معرفي پتانسيل هاي سرمايه گذاري شهرك هاي صنعتي قم بود كه توانستيم به صورت جدي در آن حضور داشته باشيم.

طيبي نژاد تعامل مثبت و سازنده و همچنين نگاه مناسب اتاق بازرگاني قم به امر توليد و اشتغال را زمينه ساز اين نمايشگاه برشمرد و خاطرنشان ساخت: با حضور مديران مربوطه شركت در اين نمايشگاه، مزايا و ظرفيت هاي بخش صنايع كوچك و همچنين فرصت هاي ايجاد شده در خوشه هاي كسب و كار  استان در توسعه پایدار قم بدرستي براي نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تبيين گرديد.

وي در ادامه به سياست هاي راهبردي سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران در رويكرد به امر صادرات محصولات داخل اشاره كرد و بيان داشت: اين شركت طي ساليان اخير در بخش صادرات برنامه هاي خوبي توسط واحدهاي توليدي و صنعتي صادرات محور و يا با ظرفيت محصولات صادراتي آغاز كرده است كه دستاوردها و موفقيت هاي خوبي نيز بدست آمده است.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم تاكيد كرد: با توجه به وظايف اتاق بازرگاني، صنايع ومعادن و كشاورزي مي توان در ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن، برقراری ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها، تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، کوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی گامهاي موثري براي توسعه شهرك هاي صنعتي قم و رونق توليد و اشتغال برداشت.