مرکز علمی کاربردی شهرداری قم به دانشگاه کارآفرین تبدیل می شود

رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری قم با بیان اینکه این مرکز به دانشگاه کارآفرین تبدیل می شود، گفت: ، سند برنامه دانشگاه تدوین و در چشم انداز آینده، بحث کارآفرینی به صورت علمی پیش بینی خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، مصطفی ملایی در مراسم افتتاح دفتر کار آفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی […]

رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری قم با بیان اینکه این مرکز به دانشگاه کارآفرین تبدیل می شود، گفت: ، سند برنامه دانشگاه تدوین و در چشم انداز آینده، بحث کارآفرینی به صورت علمی پیش بینی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، مصطفی ملایی در مراسم افتتاح دفتر کار آفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم که با حضور برخی از اعضاء شورای اسلامی شهر قم ، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: اولین اقدامی که در دوره مدیریت جدید در دانشگاه انجام شد سوق دادن دانشگاه به سمت کارآفرینی بود که قدمهای خوبی در این زمینه آغاز شده است.
وی با بیان اینکه کارآفرینی یکی از اهداف اصلی این مرکز می باشد افزود: سند برنامه دانشگاه تدوین شده و در چشم انداز آینده ، بحث کارآفرینی به صورت علمی پیش بینی شده است.
ملایی افزود: در واقع سند راهبردی بر اساس چشم انداز شهرداری قم دیده شده است.
وی کارآمدی را از اصول اصلی این سند عنوان کرد و گفت: تبدیل شدن مرکز علمی کاربردی شهرداری به دانشگاه کارآفرین هدف اصلی است که برای این مهم ۱۵ برنامه در نظر گرفته شده است که ارتباط با صنعت یکی از اولویت های این برنامه ها است.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز با بیان این که موارد آموزشی برای همه دستگاه ها مهم هست، اظهار داشت : زمانی که به دنبال ارتقای کیفیت زندگی هستیم باید برای رسیدن به آن ارتقای آموزش را نیز داشته باشیم.
محسن رنجبر با بیان این مرکز با مدیریت جدید تحول خوبی را تجربه می کند، افزود: مرکز علمی کاربردی شهرداری قم نوید فضای روزهای بهتری را می دهد و با دوره ای قبلی قابل مقایسه نیست.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم نیز در این جلسه بیان داشت: در کشورهای مختلف بحث آموزش و دانشگاه همواره در اولویت بوده است به دانشگاه های که در زمینه مهارتی فعال هستند  توجه بیشتری می گردد.
حسین ابراهیمی فرد ادامه داد: در کنار نظام آموزش فنی و حرفه ای در کشور، نظام علمی و کاربردی  شکل گرفته است که در این میان دانشگاه علمی کاربردی چابک تر و انعطاف پذیر است.
وی بیان داشت: ورود به صنایع ریلی یکی از فرصت های ویژه برای دانشگاه علمی کابردی شهرداری است که باید روی این زمینه توجه بیشتری صورت بگیرد.

منبع خبر: اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم