مدیر شعب بیمه ما در قم:۵۰ درصد فعالیت های ما به بیمه عمر اختصاص دارد

مدیر شعب بیمه ما در استان قم گفت : بیش از ۵۰ درصد فعالیت های مهم روی بیمه عمر تمرکز شده است و جزء ۳ بر ترهای بیمه عمر در کشور هستیم. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، محسن عابدی مدیر شعب بیمه ما در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت :از سال ۹۲ وارد […]

مدیر شعب بیمه ما در استان قم گفت : بیش از ۵۰ درصد فعالیت های مهم روی بیمه عمر تمرکز شده است و جزء ۳ بر ترهای بیمه عمر در کشور هستیم.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، محسن عابدی مدیر شعب بیمه ما در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت :از سال ۹۲ وارد شرکت بیمه ما شده‌ام و با حمایت سهامداران توانستیم که اعتماد مردم را به سوی این بیمه معتبر جلب نماییم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد فعالیت های ما روی بیمه عمر تمرکز دارد اظهار داشت :ما جزء ۳ برتر های بیمه عمر در کشور هستیم که ۴۱ درصدسود به بیمه گذاران عمر تاکنون داده‌ایم.
وی افزود: در بحث سرپرستی ها بالغ بر ۲۷ نماینده جنرال داریم و هشتاد تا نماینده فروش بیمه عمر در استان قم داریم.
وی در پایان افزود: خوشبختانه میزان رضایتمندی مشتریان ما در استان قم فوق العاده بوده و هم اکنون تعداد زیادی از مشتریان جدید نیز جذب کرده‌ایم.