محبت نسبت به حضرت زهرا انسان را نسبت به خدا تسليم مي‌كند

آيت الله شيخ محمد جواد فاضل لنكراني پيرامون ايام فاطميه و حضرت زهرا (س) در پايان دروس اصول خود درمدرسه ایت الله گلپایگانی اظهار داشت:محبت نسبت به حضرت زهرا انسان را نسبت به خدا تسليم مي‌كند،نسبت به دين تسليم مي‌كند، نسبت به احكام دين تسليم مي‌كند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،بيانات حضرت آيت الله […]

آيت الله شيخ محمد جواد فاضل لنكراني پيرامون ايام فاطميه و حضرت زهرا (س) در پايان دروس اصول خود درمدرسه ایت الله گلپایگانی اظهار داشت:محبت نسبت به حضرت زهرا انسان را نسبت به خدا تسليم مي‌كند،نسبت به دين تسليم مي‌كند، نسبت به احكام دين تسليم مي‌كند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،بيانات حضرت آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنكراني دامت بركاته
پيرامون ايام فاطميه و حضرت زهرا (س) ـ در پايان دروس فقه ـ ۲۵ / ۱۱ / ۹۶ مدرسه ایت الله گلپایگانی از قرار ذیل می باشد:

هفته آينده مصادف با شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها است، من در بحث اصول نكاتي را عرض كردم اينجا هم عرض مي‌كنم، ما از رواياتي كه داريم به خوبي استفاده مي‌كنيم براي سعادتمند شدن، براي تعالي روح، براي تكامل نفس خودمان از راه‌هاي بسيار مهم شناخت حضرت زهرا سلام الله عليهاست، اين را به مردم هم بايد منتقل كنيم، يعني جامعه‌ي ما اگر اين بي‌بي را بشناسد و محبت اين بي‌بي را در درون خودش قرار بدهد اين تكامل پيدا مي‌كند. دليل بر اين ادعاي ما آن روايتي است كه در مورد انبياء آمده، ما تكاملة النبوة لنبيٍ حتي أقر بفضلها و محبتها، اين خيلي تعبير عجيبي است. نبوت انبياء تكامل و تحقق كمالش به اقرار به مناقب حضرت زهرا، شخصيت حضرت زهرا و محبت حضرت زهراست، وقتي در انبياء اينطور است در ما به طريق اولي است. حالا اين روايت را هم عرض كردم اين بحث را در درس اصول مفصل گفتيم ما طلبه‌ها واقعاً بايد در خودمان هر روز اين محبت نسبت به اين بي‌بي را بيشتر كنيم و اين آثار دنيوي و اخروي فراوان دارد، موجب تكامل خود انسان هست به استناد همان روايتي كه عرض كرديم اين روايت را هم زياد شنيديد ولي من هم بخوانم؛
سلمان فارسي مي‌گويد قال الله رسول الله يا سلمان من احب فاطمة ابنتي فهو في الجنة كسي كه فاطمه دختر من را دوست داشته باشد جايش بهشت است، در آن بحث عرض كردم محبت نسبت به حضرت زهرا انسان را نسبت به خدا تسليم مي‌كند، نسبت به دين تسليم مي‌كند، نسبت به احكام دين تسليم مي‌كند و من أبغضها فهو في النار بعد مي‌فرمايد يا سلمان حبّ فاطمة ينفع في مائة موطن آثار اخروي‌اش صد جا است خيلي عجيب است مي‌فرمايد أيسر تلك المواطن آسان ترين اين مواطن الموت است، يعني عند الموت.
اين قضيه را من عرض كردم شايد هم شنيده باشيد؛ يكي از منبري‌هاي تهران براي من نقل كرد گفت من مرحوم والد شما را در عالم رؤيا ديدم كه در يك باغ خيلي مجلل و مفصلي راه مي‌رود با همين لباس داخل منزل، خودم را به ايشان رساندم، اول فكر مي‌كردم كه اين جاي عمومي است و چطور ايشان اينجا با اين لباس حركت مي‌كند؟ به ايشان سلام كردم عرض كردم اينجا چكار مي‌كنيد؟ فرمودند اين باغ مال من هست و اين را مادرم، ايشان از طرف مادري سيد بود و اين را مادرم حضرت زهرا سلام الله عليها علي الحساب به من دادند! و من هر روز دارم اينجا پياده‌روي مي‌كنم، حالا اينكه در روايت هم خود پيامبر مي‌فرمايند عند الموت، في القبر، حب فاطمه در اينجاها اثر دارد و اينها چيزهايي نيست كه فقط در اينكه … اصلاً در اين چيزها هم جعل خيلي راه ندارد! به عقل هزاران نفر نمي‌رسد كه بگويد حب فاطمه در صد جا اثر دارد، اين خبر از آن عالم مي‌دهد، اين را بايد خود پيامبر فرموده باشد كه اينها را همه را مي‌داند، عند الموت، قبر، ميزان، محشر، صراط، محاسبه، بعد مي‌فرمايد ايسرش اينجاست، ايسر تلك المواطن موطني كه ما فكر مي‌كنيم مشكل‌تر از اينها نيست.
فمن رضيت عنه ابنتي رضيت عنه كسي كه دخترم از او راضي باشد رضيتُ عنه، اين يك مسئله‌ي روشني است كه الآن هم اين حساب هست كه آيا فاطمه زهرا سلام الله عليها از ما راضي است يا نه؟ ما معتقديم كه اهل بيت عصمت و طهارت اختصاص ندارند به آن زمان حياتشان، الآن هم كه به حسب ظاهر در ميان ما نيستند اينها نسبت به شيعيان، نسبت به مردم، نسبت به يك بخشي رضايت دارند و نسبت به يك بخشي رضايت ندارند! فمن رضيت عنه ابنتي رضيت عنه و من رضيت عنه رضي الله عنه و من غضبت عليه فاطمة غضبت عليه و من غضبت عليه غضب الله عليه، اشتباه است كه ما بيائيم اين غضب و رضايت را فقط نسبت به همان افراد در زمان حيات بي‌بي مطرح كنيم، الآن هم همينطور است و ممكن است ما يا خدايي نكرده يكي از ماها كه انشاء الله ميان ما نيست، ممكن است كسي كاري انجام بدهد مورد غضب حضرت زهرا قرار بگيرد، الآن هم اين هست و اين اطلاق رضيَت همه‌ي اينها را شامل مي شود، غضبَت همه اينها را شامل مي‌شود.