ماندگاری مددجویان درنهادهای حمایتی مغایر اهداف اقتصادمقاومتی است

در برنامه توانمندسازی کمیته امداد نوع و مدت زمان ارائه خدمات این نهاد، از همان ابتدای ورود مددجویان به چرخه حمایتی تا زمان خروج از فقر بصورت شفاف تبیین می شود. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان قم، مهندس افشین پایانی فر قائم مقام کمیته امداد استان […]

در برنامه توانمندسازی کمیته امداد نوع و مدت زمان ارائه خدمات این نهاد، از همان ابتدای ورود مددجویان به چرخه حمایتی تا زمان خروج از فقر بصورت شفاف تبیین می شود.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان قم، مهندس افشین پایانی فر قائم مقام کمیته امداد استان قم با اشاره به ضرورت کاهش ماندگاری مددجویان در کمیته امداد گفت : رویکرد این نهاد برای خارج شدن مددجویان از چرخه حمایتی، توانمند سازی خانوارهای تحت حمایت همراه با حفظ کرامت و عزّت آنهاست.
وی با بیان اینکه در برنامه جدید حمایتی این نهاد نسخه خروج از فقر برای مددجویان تحت حمایت صادر می شود گفت : کمیته امداد درمانگاه فقر است و همانطور که در تعریف مراکز درمانی برای بیماران، درمانگاه، محل بستری شدن نیست در تعریف جدید حمایت نیازمندان در کمیته امداد هم، افراد با مراجعه به دفاتر این نهاد پس از اینکه استحقاق آنها برای دریافت خدمت تایید شد، نوع خدماتی که می توان به مددجو ارائه کرد و مدت زمان ارائه این خدمت برای خروج از فقر مددجو مشخص می گردد.
پایانی فر نحوه اجرای برنامه توانمندسازی برای مددجویان را متناسب با نیازهای خانوار برشمرد و تشریح کرد: علت فقر، نیازهای کوتاه مدت فوری و بلند مدت در این برنامه تحلیل و بررسی می شود تا بصورت دقیق و کارشناسی مشخص شود که هر خانوار چه مدت و از کدام خدمات این نهاد بهره مند شود.
وی با با بیان اینکه کسی که برای دریافت کمک به این نهاد مراجعه می کند در کمترین زمان، توانمند و در جامعه به یک فرد مؤثر تبدیل می شود گفت : با تحقق این برنامه به اقتصاد مقاومتی کمک می شود.
قائم مقام کمیته امداد قم خدمات حمایتی کمیته امداد را در دو بخش کوتاه مدت و دائمی نام برد و گفت: در گذشته حدود ۳۰ درصد از مددجویان تحت حمایت خدمات کوتاه مدت دریافت می کردند و از چرخه حمایتی خارج می شدند و متاسفانه ۷۰ درصد از آنها سالهای طولانی با عنوان مددجوی تحت حمایت کمیته امداد در این نهاد باقی می ماندند که همین روش با اصل عزّتمندی و حفظ کرامت آنها منافات داشت.
وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت گفت : اگر کسی خود را همیشه وابسته به یک خیریه یا نهاد حمایتی بداند، هرگزنمی تواند روحیه خود باوری را در خود زنده کند و به توانمندی برسد.
قائم مقام کمیته امداد قم القاء تفکر « من می توانم » را در بسیاری از نیازمندان جامعه ضروری عنوان کرد و افزود : کمیته امداد در برنامه جدید حمایتی خود، تلاش می کند با ارائه خدمات کوتاه مدت بین شش ماه تا دو سال ۷۰ درصد از مددجویان را خودکفا و از چرخه حمایتی این نهاد خارج کند تا بتوانند سالهای طلایی زندگی خود را برای توانمندی خود صرف کنند.
پایانی فر تاکید کرد : این طرح شامل بیماران خاص ، صعب العلاج و سالخوردگانِ نیازمند نیست.
وی با اشاره به اینکه در مسیر توانمند شدن مددجویان تحت حمایت مشکلات و موانعی وجود دارد گفت: در توانمندسازی و اشتغال، سطح سلامت جسمی، نیازهای آموزشی خانوار و آسیبهای اجتماعی که خانوارها را تهدید می کند بررسی می شود تا هم کیفیت خدمات ارائه شده به نیازمندان افزایش یابد و هم شاهد توانمند شدن آنها و سریع تر خارج شدن مددجویان از چرخه حمایتی این نهاد باشیم.
پایانی فر با ابراز امیدواری از اینکه اجرای دقیق این برنامه به ریشه کنی فقر در جامعه کمک می کند گفت : خروج نیازمندان از چرخه فقر و خودکفایی آنها، تقویت اقتصاد مقاومتی است.
قائم مقام کمیته امداد قم با قدردانی از کمک های خیران و مؤسسات خیریه در مبارزه با فقر افزود: کمکهای مقطعی و بدون مطالعه به فقرا با عث ایجاد وابستگی آنها و از بین رفتن روحیه تلاش و خودباوری در آنها می شود.
وی نقش خیران و مؤسسات خیریه را در تحقق برنامه توانمندسازی کمیته امداد بسیار راهگشا دانست و گفت: همکاری خیران و مؤسسات خیریه که به صورت تخصصی فعالیت می کنند با کمیته امداد کمک می کند تا این نهاد بتواند با هم افزایی کمکها ، فقر را در جامعه در زمان کوتاهتر و بصورت ریشه ای از بین ببرد.