ماجرای تولد نوزاد بدون دست در لرستان/علت حادثه؟

ماجرای تولد نوزاد بدون دست در لرستان آیا به علت  سهل انگاری خانواده بود یا قصور پزشکی؟ + فیلم پایگاه خبری رهپویان قم :

ماجرای تولد نوزاد بدون دست در لرستان آیا به علت  سهل انگاری خانواده بود یا قصور پزشکی؟ + فیلم

پایگاه خبری رهپویان قم :