قدرداني استاندار قم از اقتدار و هوشمندي نيروي انتظامي در اعتراضات اخير

استاندار قم با بيان اينكه مسئولان امنيتي وظيفه ي خطيري در جداكردن معترضين از صف اغتشاشگران دارند اظهار داشت: نيروي انتظامي در اعتراضات اخير استان قم از اقتدار و هوشمندي بسيار خوبي برخوردار بود. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومي استانداري قم سید مهدی صادقی استاندار قم در مراسم فرماندهان […]

استاندار قم با بيان اينكه مسئولان امنيتي وظيفه ي خطيري در جداكردن معترضين از صف اغتشاشگران دارند اظهار داشت: نيروي انتظامي در اعتراضات اخير استان قم از اقتدار و هوشمندي بسيار خوبي برخوردار بود.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومي استانداري قم سید مهدی صادقی استاندار قم در مراسم فرماندهان و روساي كلانتري هاي استان قم طي سخناني نيروهاي اخلاق مدار و مومن از پيش نيازهاي تامين امنيت عنوان كرد.
استاندار قم وظيفه ي نيروي انتظامي را در تامين امنيت بسيار سنگين توصيف كرد و گفت: پرسنل ناجا در خط مقدم اين مسئله‌ي مهم هستند. وي بزرگترين سرمايه ي نيروي انتظامي را اعتماد مردم به ايشان دانست و افزود: تامين امنيت مستمر نيازمند نظم و انظباط، هوشمندي، پويايي و اقتدار است.
صادقي با بيان اينكه حضور مقتدرانه پليس در كنار اخلاق مداري مي تواند بسياري از دغدغه هاي امنيتي را به فرصتي براي نظام تبديل كند بيان داشت:‌در اغتشاشات اخير كشور، استان قم با كمترين هزينه هاي اجتماعي در مقايسه با ساير استانها توانست شرايط را ساماندهي كند.
استاندار قم افزود: انسجامي بين مسئولان استان قم براي برخورد منطقي با اعتراضات و اغتشاشات نسبت به بساري از استانها بهتر بود.
وي با اشاره به برخي شعارهاي هنجارشكنانه در اعتراضات اخير ادامه داد: خوشبختانه بسياري از اين شعارها پشتوانه ي فكري نداشت و نتيجه ي جو هيجاني حاكم بر جامعه بود.
صادقي ادامه داد: اين مسئله موجب سنگين شدن وظيفه ي مديران مي شود وبايستي در سطح كلان علل شكل گيري نارضايتي ها و هيجانات را بررسي و جهت حل آنها اقدام نمايند.
استاندار قم همچنين اشارات رئيس دولت تدبير و اميد به اهميت حاكميت امنيت در كنار آرامش را مورد توجه قرار داد و گفت: طبيعي است كه براي حركات غيرقانوني مجوزي نمي دهيم؛ اما بايد زمينه اجرايي شدن بيش از پيش آزادي هاي مشروع و قانون فراهم شود.
صادقي تصريح كرد: در برگزاري تجمع هاي قانوني و آرام محدوديتي نداريم و نمونه ي آن در گذشته ي تاريخي كشور كم نيست، ولي با كسانيكه به دنبال ناآرامي هستند برخورد جدي صورت خواهد گرفت.