قانونگذاری بدون توجه به تحلیل های جامعه مانند افکندن تیر در تاریکی است

 رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت داشتن نگاه های جامعه شناختی در قانونگذاری مبتنی بر فقه، گفت: قانونگذار باید در فرآیند “تدوین و تطبیق قوانین در زمینه مسائل اجتماعی” به تحلیل های تخصصی جامعه شناختی مجهز گردد، وگرنه قانونی که وضع می کند به مثابه انداختن تیر در تاریکی است. به گزارش […]

 رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت داشتن نگاه های جامعه شناختی در قانونگذاری مبتنی بر فقه، گفت: قانونگذار باید در فرآیند “تدوین و تطبیق قوانین در زمینه مسائل اجتماعی” به تحلیل های تخصصی جامعه شناختی مجهز گردد، وگرنه قانونی که وضع می کند به مثابه انداختن تیر در تاریکی است.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،آیت الله احمد مبلغی در جمع اعضای ” اتاق فکر جامعه شناسی مرکز ” اظهار داشت: وضع قوانین بدون تحلیل جامعه شناختی، یا غیر قابل تطبیق است یا غیر کارامد و یا حتی گاهی مضر می باشد.

وی ادامه داد: تعمیق و توانمند سازی بعد تطبیقی دانش اجتماعی، ارائه نسخه های قابل اجرا جهت مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی و تزریق نگاه های جامعه شناختی به عملیات قانونگذاری از جمله اهداف تشکیل اتاق فکر جامعه شناسی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین تقویت فرهنگ بهره گیری از نگاه های جامعه شناختی در تطبیق فقه و قانون و طرح و پی گیری انجام مطالعاتی در زمینه جامعه شناسی قانون را از دیگر اهداف تشکیل اتاق فکر جامعه شناسی در این مرکز ذکر کرد.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: در این اتاق فکر، مسائل مربوط به دین، انقلاب ونظام توسط حوزویان و دانشگاهیان جامعه شناس مورد بررسی قرار می گیرد و در مواردی، نشست هایی پیرامون برخی از ناهنجاری اجتماعی با هدف ارائه راه حل هایی اجتماعی تشکیل خواهد شد.

وی گفت: نتایج برخی از این مطالعات می تواند در قالب پشنهاداتی به مجلس ارائه شود.

 عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت پی گیری نگاه جامعه شناختی در عرصه منطقه یادآورشد: ما باید یک حرکت اسلامی فراملی را با رویکرد تخصصی جامعه شناختی نسبت به موضوعات را با استفاده از جامعه شناسان مسلمان در دستور کار داشته باشیم.

آیت الله مبلغی با اشاره به یک نشست علمی که سال قبل تحت عنوان “مرحله پس از داعش” در کشور لبنان برگزار شد، گفت: در آن نشست نوعی  همنوایی،  فهم مشترک وتحلیل های آسیب شناسانه و آینده پژوهانه نسبت به موضوع از سوی جامعه شناسان برخی از کشورهای اسلامی مطرح شد که جالب توجه بود.

وی ادامه داد: اگر ما چنین نشست هایی در داخل کشور داشته باشیم و به صورت علمی با نگاه به دین، مسائل را دنبال کنیم مفید خواهد بود.

گفتنی است: “اتاق فکر جامعه شناسی” با حضور برخی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در این رشته در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تشکیل شده است