فراخوان مشمولان فوق ديپلم، ديپلم و زيرديپلم اسفند ماه۹۶

معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان از اعزام مشمولان فوق ديپلم، ديپلم و زير ديپلم به خدمت سربازي در اسفند ماه سال جاري خبر داد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،سرهنگ”ولي ترابي”در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،اظهارداشت: کليه مشمولان غائب وغيرغائب داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم، ديپلم و زيرديپلم که داراي […]

معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان از اعزام مشمولان فوق ديپلم، ديپلم و زير ديپلم به خدمت سربازي در اسفند ماه سال جاري خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،سرهنگ”ولي ترابي”در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،اظهارداشت: کليه مشمولان غائب وغيرغائب داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم، ديپلم و زيرديپلم که داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم اسفند ماه ۱۳۹۶ مي باشند مي بايست راس ساعت۷صبح روز مذکور در محل معاونت وظيفه عمومي استان حاضر شده تا به خدمت سربازي اعزام شوند.

وي ادامه داد:باتوجه به عدم ارسال پستي برگه اعزام به خدمت و اينكه برگه معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزشي ازطريق دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس+۱۰) صادرمي شود، آن دسته از مشمولاني که به هر دليل تاکنون موفق به دريافت برگه معرفي نامه مشمولان به مراکز آموزش نيروهاي مسلح نشده اند، جهت دريافت معرفي نامه مي توانند به يکي ازدفاتر مذکور مراجعه کنند.

معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان قم با بيان اينکه عدم حضور به موقع در زمان و محل هاي تعيين شده غيبت محسوب مي شود، تاکيد کرد: کليه

مشمولان اوراق مربوط به اعزام از قبيل برگه آماده به خدمت، برگه واکسيناسيون و برگه معرفي نامه مشمولان به مراکز آموزش نيروهاي مسلح و ساير مدارک مورد نياز از جمله شناسنامه را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.

آدرس معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان قم؛حدفاصل عوارضي قم-کاشان و عوارضي قم–تهران.