با مشارکت عوامل انتظامی صورت گرفت:

عملیاتی شدن طرح ساماندهی ورفع تجاوز از حرایم جاده ای استان قم

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد : با مشارکت عوامل انتظامی و حضور سی تن عوامل راهدارو بهره مندی از ۱۲ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری ، طرح ساماندهی استقرار دستفروشان فصلی و رفع تجاوز از حرایم جاده ای محورهای بخش سلفچگان عملیاتی شد . به گزارش پایگاه […]

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد : با مشارکت عوامل انتظامی و حضور سی تن عوامل راهدارو بهره مندی از ۱۲ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری ، طرح ساماندهی استقرار دستفروشان فصلی و رفع تجاوز از حرایم جاده ای محورهای بخش سلفچگان عملیاتی شد .

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درراستای صیانت از حرایم و تامین ایمنی حداکثری راهها ، با مشارکت عوامل انتظامی ، طرح ساماندهی و رفع تجاوز از حرایم جاده ای استان قم عملیاتی شد .

معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد : درراستای اجرای این طرح که با مشارکت عوامل انتظامی استان اجرایی و درحال پی گیری می باشد نسبت به ساماندهی محل استقرار دستفروشان فصلی و جمع آوری دکاکین و آلاچیق های متجاوز به حریم اقدام می گردد .

اکبر نوروز پور تصریح کرد : با توجه به تجارب سالیان متمادی دربرخورد با پدیده دستفروشی درحریم راهها ، نسبت به برگزاری نشستهایی به منظور هماهنگی با نیروی انتظامی ، فرمانداری ، بخشداری ودهیاریها جهت سامان بخشی ورفع تجاوز وجلوگیری ازناهنجاریهای متعاقب ، اقدام گردید .

وی ادامه داد : طی این نشستها که  نمایندگانی از دستفروشان محلی نیز حضور داشتند ، مقرر گردید محلهایی ، متناسب با قوانین موضوعه ، درسطح راهها مشخص و نسبت به استقرار آلاچیقها ی فصلی اقدام شود .

نوروزپورقوانین موضوعه جاده ای که رعایت آنها جهت استقرار آلاچیقهای فصلی الزامیست را شامل : رعایت فاصله ملحوظ از آکس جاده ( متناسب با حریم اعلامی هر محور ) ، ایمنی محل استقرار و … دانست و افزود : پس از تعیین محلهای استقرار و اعلام اخطارو امهال به دستفروشان فاقد مجوز ، طی اقدامی هماهنگ با عوامل انتظامی ، نسبت به ساماندهی و رفع تجاوز از حرایم جاده ای استان اقدام گردید .

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم با اعلام اینکه طی نخستین مرحله ازاجرای این طرح که درروزهای نخست شهریورماه جاری ودرسطح  راههای بخش سلفچگان شامل بزرگراه قم – سلفچگان ، بزرگراه سلفچگان – دلیجان و بزرگراه سلفچگان -راهجرد عملیاتی شده  تاکنون دهها دکه و آلاچیق فاقد مجوزاز سطح راهها جمع آوری و نسبت به ساماندهی تعدادی دیگری اقدام شده ، خاطر نشان ساخت : این طرح به طور مستمر و طی بازه زمانی نامحدودی به منظور رفع تجاوز از حرایم وافزایش ضریب ایمنی تردد درسطح تمامی  راههای برونشهری استان اجرا میشود .

اکبر نوروز پور با یادآوری اینکه طرح به صورت مشترک و با همراهی عوامل انتظامی درحال اجرا می باشد تصریح کرد : افزون بر سی نفر عوامل راهدار ضمن بهره مندی از ۱۲ دستگاه انواع ماشین الات سنگین ، نیمه سنگین و سبک راهداری نسبت به اجرای طرح ساماندهی و رفع تجاوز ازحرایم جاده ای استان ساعی می باشند .

وی با تاکید مجدد بر استمرار روند اجرایی طرح عنوان کرد : به دلیل تعدد دستفروشان فاقد مجوز درمحورهای بخش سلفچگان ،تمرکزبراجرای طرح در این محور بیشتر می باشد  .

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخاتمه ضمن یادآوری آنکه اداره کل متبوع نسبت به تعیین و تسطیح محل استقرار دکاکین و آلاچیق های فصلی درسطح راههای استان اقدام نموده اظهار داشت : ازتمامی افراد محلی که درسطح راههای استان اقدام به دستفروشی می نمایند درخواست می گردد جهت تعیین محل استقرار دکه خود به ادارات شهرستان اعلامی این اداره کل مراجعه نمایند .