عقلانیت فلسفی – فقهی در حوزه های علمیه ظهور پیدا کرده است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وجود سه وجه عقلانیت در فقه شیعه گفت: این سه یعنی عقلانیت تطبیقی، تفکیکی و فلسفی است که در گذر زمان  بالیده اند، از نظر اجتهادی این سه وجه عقلانی قابل برنامه ریزی، برجسته سازی، فعال سازی و تکامل پذیری می باشند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم […]