طرح‌های بودجه سال ۹۷ شهرداری منطبق بر برنامه قم ۱۴۰۰ است

شهردار قم گفت: طرح‌ها و برنامه‌های شهرداری در بودجه سال ۹۷ به طور کامل منطبق بر برنامه قم ۱۴۰۰ است. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، دکتر سقائیان‌نژاد با بیان اینکه بودجه سال ۹۶ به صورت راهبردی ارائه نشد گفت: این بودجه نخستین برش برنامه قم ۱۴۰۰ بوده و اطلاعات آماری ضعیف بود به […]

شهردار قم گفت: طرح‌ها و برنامه‌های شهرداری در بودجه سال ۹۷ به طور کامل منطبق بر برنامه قم ۱۴۰۰ است.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، دکتر سقائیان‌نژاد با بیان اینکه بودجه سال ۹۶ به صورت راهبردی ارائه نشد گفت: این بودجه نخستین برش برنامه قم ۱۴۰۰ بوده و اطلاعات آماری ضعیف بود به همین خاطر برنامه را به صورت غیر راهبردی ارائه دادیم.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سال ۹۷ شهرداری راهبردی عملیاتی است تصریح کرد: هنوز با وجود اقدامات صورت گرفته جامعه آماری ما تکمیل نشده و اطلاعات تخصصی کاملی به دست نیاورده‌ایم به همین خاطر این بودجه به این شکل تدوین شده است.
شهردار قم با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ شهرداری رقمی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان به شورای شهر پیشنهاد شده است افزود: این رقم نسبت به بودجه سال ۹۶ که حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود ۹ درصد کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: البته بودجه سازمان‌های شهرداری ۳۱۲ میلیارد است که ۳۰۰ میلیارد نیز برای اوراق مشارکت قطار شهری در نظر گرفتیم که بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال می‌شود و ۵۰۰ میلیون یورو نیز فاینانس قطار شهری است.
سقائیان‌نژاد با تاکید بر اینکه طرح‌ها و برنامه‌های شهرداری در بودجه سال ۹۷ به طور کامل منطبق بر برنامه قم ۱۴۰۰ است افزود: به عنوان مثال در بحث مسائل زیست محیطی برنامه‌های ویژه داریم و سرانه شهروندان باید سه مترمربع اضافه شود.
منبع خبر: اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم