ضرورت پیش بینی گندم مورد نیاز استان برای زائرین و اتباع خارجی

استاندار قم در بازدید روز جمعه خود از انبارهای کالای های اساسی و سیلوی گندم قم تاکید کرد:ضرورت پیش بینی گندم مورد نیاز استان برای زائرین و اتباع خارجی/ نظارت موثر  بر توزیع و کیفیت نان باید در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی استانداری […]

استاندار قم در بازدید روز جمعه خود از انبارهای کالای های اساسی و سیلوی گندم قم تاکید کرد:ضرورت پیش بینی گندم مورد نیاز استان برای زائرین و اتباع خارجی/ نظارت موثر  بر توزیع و کیفیت نان باید در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی استانداری قم استاندار قم با اشاره به ویژگی زائرپذیری و حضور اتباع خارجی در قم بر ضرورت تامین آرد مورد نیاز استان تاکید کرد.
سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم در برنامه های جمعه های میدانی خود از انبارهای کالاهای اساسی و سیلوهای گندم شرکت غله و خدمات بازرگانی استان قم بازدید کرد.
استاندار قم بکارگیری تجهیزات پیشرفته و بروز در راستای ذخیره سازی و کیفیت سنجی گندم را مورد توجه قرار داد و افزود: بایستی با تامینگندم با کیفیت زمینه ی بهبود کیفیت نان فراهم شود.
شاهچراغی با اشاره به ذخیره ی کالاهای اساسی استان قم از جمله برنج و گندم ادامه داد: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده هیچ گونه نگرانی نسبت به تامین کالاهای اسای طی ماه های آتی نداریم.
وی همچنین با اشاره به ویژگی زائرپذیری و حضور اتباع خارجی در قم بر ضرورت پیگیری تامین آرد مازاد نیاز استان از دستگاه های ملی تاکید کرد.