صدور رأی محکومیت برای مالک دستگاههای استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال

برای مالک دستگاههای ماینرِ استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در قم رأی محکومیت 1,5 میلیاردی صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: حسب دریافت گزارش های مردمی مبنی بر استفاده غیرمجاز از ماینرهای استخراج ارز دیجیتال در یک سوله واقع در حومه شهر قم، مامورین ناجا بهمراه کارشناسان اداره برق منطقه قم طی مراجعه و بازرسی از محل موردنظر، تعداد ۱۷ دستگاه ماینر به ارزش ۱,۵۵۸,۶۸۴,۲۶۸ ریال را کشف، توقیف و مراتب جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: با تشکیل پرونده، شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهم، استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات متهم، به دلیل عجز متهم از ارائه مدارک مثبته، پس از رسیدگی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را علاوه بر ضبط ماینرهای مکشوفه قاچاق به نفع دولت، به پرداخت مبلغ ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس قانون کلیه دستگاههای استخراج ارز دیجیتال توسط مرجع کاشف، تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکیِ استان گردید.