روابط عمومی مخابرات قم برتر کشور شناخته شد

روابط عمومی مخابرات قم به عنوان روابط عمومی برتر شناخته واز آن تجلیل  شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم ، در پنجمین جشنواره شرکت مخابرات ایران که در مشهد در حال برگزاری است روابط عمومی مخابرات منطقه قم به عنوان روابط عمومي برتر در حوزه درون سازمانی معرفی گرديد و از آقای ابوالفضل […]

روابط عمومی مخابرات قم به عنوان روابط عمومی برتر شناخته واز آن تجلیل  شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم ، در پنجمین جشنواره شرکت مخابرات ایران که در مشهد در حال برگزاری است روابط عمومی مخابرات منطقه قم به عنوان روابط عمومي برتر در حوزه درون سازمانی معرفی گرديد و از آقای ابوالفضل احمدی نیا مدیر روابط عمومی مخابرات قم توسط دکتر قنبری رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران تجلیل شد.

پایگاه خبری رهپویان قم ،باتبریک دریافت این مقام به مدیر مخابرات قم جناب مهندس اسد الله دهناد ومدیر محترم روابط عمومی مخابرات قم جناب ابوالفضل احمدی نیا که الحق والانصاف خود وهمکارشون جناب سعید عزیز اللهی یک شیوه نوین در تعامل با رسانه ها ایجاد نمودند،برای آن مجموعه توفیقات روز افزون آرزومند است.