دو مجموعه عرب وعجم باید همگرایی در جهت عظمت امت را بین خود تقویت کنند

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه حج تابلوی همنوایی، هماهنگی و همگرایی است، گفت: پیام برجسته و غیرقابل انکار حج، همگرایی در امت به رغم تعددها وتفاوت ها است و در صورت برنامه ریزی و بهره گیری، می تواند از خود “کارکردهای فراموسمی و فرامکه ای” در زندگی اجتماعی امت را ارائه کند. […]

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه حج تابلوی همنوایی، هماهنگی و همگرایی است، گفت: پیام برجسته و غیرقابل انکار حج، همگرایی در امت به رغم تعددها وتفاوت ها است و در صورت برنامه ریزی و بهره گیری، می تواند از خود “کارکردهای فراموسمی و فرامکه ای” در زندگی اجتماعی امت را ارائه کند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،آیت الله احمد مبلغی در نشستی تحلیلی پیرامون حج امسال خاطرنشان کرد: نظریه “بازتولید همگرایی اجتماعی میان امت در دو سطح منطقه ای و بین المللی” از عمق فلسفه حج قابل برگرفتن است.

وی با بیان این نکته که حج در هر عصر، کانون الهام بخش همگرایی متناسب با شرایط زمانی است، گفت: لازم است مسلمانان در هر زمان از فرصت حج برای ایجاد “همگرایی معنادار، فعال و متناسب با شرایط و چالش های فراروی خود” بیشترین استفاده را به عمل آورند.

* حج و شرایط کنونی جهان اسلام

آیت الله مبلغی یادآورشد: با توجه به توان حج برای ایجاد همگرایی گسترده، لازم است در شرایط کنونی که در جهان اسلام اختلاف هایی رخ داده است، بکوشیم حج را در مسیر تعدیل اختلافات و تقلیل رویارویی ها مورد استفاده قرار دهیم و از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با حج امسال بوی چنین خط و رهنمودی به مشام می رسد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: دو مجموعه عرب و عجم در امت اسلامی باید امروز بیش از هر زمان دیگر همگرایی در جهت عظمت امت را بین خود تقویت کنند، برقراری رابطه میان ایران و دول منطقه به صلاح امت اسلامی است.

آیت الله مبلغی تاکید کرد: عادی سازی رابطه میان ایران و کشورهای منطقه می تواند از شدت مانور قدرت های بزرگ برای دخالت و حضوریابی در منطقه بکاهد.

* دیپلماسی و همگرایی منطقه ای

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت:اکنون در جناح های مختلف عرب نشانه هایی حاکی از آمادگی هر مجموعه از آن ها – هر چند کم آشکار یا به صورت ضعیف- برای نوعی تمکین در برابر گونه ای یا زمینه ای از واقعیت های مربوط به ایران اسلامی به چشم می آید.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی منطقه، دستگاه دیپلماسی ایران می تواند ضمن پایبندی به اصول اساسی انقلاب و نظام اسلامی، به نوعی از دیپلماسی فعال در قبال جناح های مختلف جهان عرب روی آورد؛ دیپلماسی ای که لازم است در قبال هر یک، بر زاویه ای تمرکز نماید که چشم اندازی از انعطاف و تحرک را فراروی قرار دهد.

او با اشاره به این که انعطاف های رخ داده در جهان عرب هر چند ضعیف است، ولی مهم است و زمینه دیپلماسی را فراهم آورده است، گفت: در شرایط کنونی، حرکت دیپلماسی بر ریل اصول به صورت پویا و منعطف به سمت مصلحت امت و تلطیف فضای حاکم بر جهان اسلام به پیش بتازد.

آیت الله مبلغی با بیان این نکته که دعوت به همگرایی اسلامی ارسال پیام آرامش برای امت اسلامی است، خاطرنشان کرد: کارکرد ارسال پیام آرامش به امت، خود، تعدیل کننده و تقلیل دهنده پاره ای از مشکلات است.

وی گفت: برای ایران اسلامی مهم است که قدرت های خارجی در فضای امت اسلامی حضور سرنوشت سازی پیدا نکنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: حج را از فرصت های نهفته در آن خالی نکنیم. حج باید زمینه ای برای همگرایی دولت ها و ملت های جهان اسلام و پیام هشداری به قدرت های بزرگ باشد که با سرنوشت امت اسلامی بازی نکنند.

وی افزود: دستگاه دیپلماسی با شجاعت، صراحت و ضمن باقی ماندن در چارچوب اصول، سیگنال های ارتباطی و تعاملی را به هر نحو ممکن به جهان اسلام مخابره بکند.