دود چهارشنبه سوری در چشم باد

نمی دانم این که چهارشنبه سوری این آیین زیبای ایرانی تبدیل به میدان جنگ شود را چه کسی باب کرد چه کسی باعث داغدار شدن خانواده ها شد چه کسی چشم ها و دستان پسرک کوچه پشتی محله ما را گرفت نمی دانم چرا با دیدن این همه صحنه های دردناک سوختن ها هنوز پدر […]

نمی دانم این که چهارشنبه سوری این آیین زیبای ایرانی تبدیل به میدان جنگ شود را چه کسی باب کرد چه کسی باعث داغدار شدن خانواده ها شد چه کسی چشم ها و دستان پسرک کوچه پشتی محله ما را گرفت نمی دانم چرا با دیدن این همه صحنه های دردناک سوختن ها هنوز پدر و مادر ها با نزدیک شدن چهارشنبه آخر سال با دیدن ترقه ها و مواد محترقه در دستان فرزندانشان احساس ترس نمی کنند.

پایگاه خبری رهپویان قم:تعجب می کنم از اینکه جوانی را می بینم که از هوای کودکی و نوجوانی عبور کرده و معنای ناموس داری و حرمت را می فهمد اما با قهقه ای شیطانی نارنجک دستی را پیش پای ناموسی دیگران می اندازد تا با ترسیدن او خوشحالی کند مگر می شود خودش مادر نداشته باشد و یک لحظه آن پیرزن زنبیل به دست را مادر خود تصور نکند.

گاهی می گویند تفریح نداریم، مراکز تفریحی نداریم دلخوشی نداریم ، باشد همه اینها قبول اما هیچ یک از این ها دلیل نمی شود رسم زیبای چهارشنبه سوری را تبدیل به میدان جنگی کنیم که هیچ برنده ای ندارد و همه بازنده این میدان جنگ دروغین هستند.

از نوجوان غافلی که نارنجک دستی تهیه می کند و ناگهان در دستان خودش منفجر می شود و یا آن عابر پیاده ای که خسته از محل کار ب می گردد و نارنجک جلوی پایش منفجر می شود و شاید برای همیشه چشمانش را از دست بدهد تا آن آتش نشان و مامور اورژانس که برای امداد به صحنه می آید صحنه ای که بارها برای رخ ندادنش به مردم شهر التماس کرده اما گوش ها از شنیدنش کر بودند همه اینها بازنده میدان جنگ چهارشنبه سوری هستند .

چهارشنبه سوری این سال ها تبدیل به آتشی شده که خاکستر و دود آن به آسمان همه شهر پراکنده می شود و دودش را به چشم بادی می سپارد که کور است و گناهکار و بی گناه نمی شناسند و ناگهان فرود می آید و خانواده ای را داغدار می کند و جوانی را برای همیشه معلول و پسرکی را برای همیشه از دیدن محروم می کند.

بی تفاوت از داستان چهارشنبه سوری نباشیم زیرا من و شمایی که کوچکترین نقشی در این میدان آتش نداریم هم از آتش در امان نیستیم
پس با خواهش با تشر با فرهنگ سازی و یا حرکتی که می دانیم و نمی دانیم از هیزم این آتش کم کنیم.

یکسال است کرونا به اندازه کافی نفس ها را بندآوره یکسال است هر در کوچه و خیابان در هر شهر و هر روستا خانواده ها داغدار شدند ویروسی که از اختیار من و شما خارج است اما قلب ها دیگر تحمل مصیبت های چهارشنبه سوری را ندارند به قول وزیر بهداشت حضرت عباسی چهارشنبه سوری از مواد محترقه استفاده نکنید.

دود چهارشنبه سوری را به چشم باد ندهید این چشم کور است و گناهکار غافل و بی گناه مظلوم را داغدار می کند.

آرش منتظر