دشمن به دنبال بهره برداری حداکثری از فضای مجازی است

فرمانده انتظامي استان با اشاره به فرصت ها و قابليت هاي فضاي مجازي، ضرورت مديريت راهبردي را در صيانت از ارزش ها مهم ارزيابي و تاکيد کرد: دشمن به دنبال بهره برداری حداکثری از فضای مجازی است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از پايگاه خبري پليس، سردار “کاظم مجتبايي” در يازدهمين […]

فرمانده انتظامي استان با اشاره به فرصت ها و قابليت هاي فضاي مجازي، ضرورت مديريت راهبردي را در صيانت از ارزش ها مهم ارزيابي و تاکيد کرد: دشمن به دنبال بهره برداری حداکثری از فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از پايگاه خبري پليس، سردار “کاظم مجتبايي” در يازدهمين جلسه شوراي جنگ نرم در سال جاري که در مرکز پژوهشي دين و امنيت اين فرماندهي برگزار شد، با اشاره به گستره حوزه فضاي مجازي، از آن به عنوان فضايي عيني و حقيقي نام برد.

وي لازمه کنترل فضاي مجازي را مترصد افزايش توان علمي و فناوری و همچنين تجهیزات و امکانات تبيين و سنگ بناي برون رفت از آسيب هاي فضاي مجازي را در گرو هم افزايي و هم گرايي دستگاه ها دانست.

فرمانده انتظامي استان قم با اشاره به فرصت ها و قابليت هاي فضاي مجازي ضرورت مديريت راهبردي را در صيانت از ارزش ها مهم ارزيابي و پليس فتا را در عرصه مقابله با آسيب ها و تهديدات فضاي مجازي به عنوان مجموعه‌ اي قدرتمند برشمرد.

سردار مجتبايي با بيان اين که دشمن به دنبال بهره برداری حداکثری از فضای مجازی است، ابراز اميدواري کرد: با همکاری معاونت اجتماعی پلیس قم، صدا و سیما و ساير رسانه ها شاهد اقدامات خوبي در اين عرصه باشيم.

فرمانده انتظامي استان قم ظرفيت صدا و سيما را در کاهش آسيب هاي فضاي مجازي امري انکارناپذير دانست و گفت: اين که توفيقات پليس قم در اين عرصه بيش از ساير استان هاست به دليل ارتباط قوی با رسانه هاست.