در مراسم تقدیرمدیرکل راه آهن از رهپویان قم عنوان شد:اصحاب رسانه زبان گویای مردمند

مدیر کل راه آهن استان قم گفت:۱۷مرداد تداعی ایثار ،شهادت وازخودگذشتگی هست که اینها از خصایل عمده خبرنگاران متعهد کشور هست وخبرنگاران با توجه به مقبولیت خود در نزد عامه ،زبان گویای مردم در نزد مسئولان به شمار میروند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،مهندس محسن اعتماد در مراسم تقدیر از پایگاه خبری رهپویان […]

مدیر کل راه آهن استان قم گفت:۱۷مرداد تداعی ایثار ،شهادت وازخودگذشتگی هست که اینها از خصایل عمده خبرنگاران متعهد کشور هست وخبرنگاران با توجه به مقبولیت خود در نزد عامه ،زبان گویای مردم در نزد مسئولان به شمار میروند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،مهندس محسن اعتماد در مراسم تقدیر از پایگاه خبری رهپویان قم که به مناسبت ۱۷مرداد وروز خبرنگار صورت گرفت،با اشاره به تعامل خوب رسانه ها با مجموعه راه آهن در طول سالهای فعالیت وخدمت  خود در استان قم اظهار داشت :۱۷مرداد تداعی ایثار ،شهادت وازخودگذشتگی هست که اینها از خصایل عمده خبرنگاران متعهد کشور هست وخبرنگاران با توجه به مقبولیت خود در نزد عامه مردم ،زبان گویای مردم در نزد مسئولان به شمار میروند.

وی افزود:هم اکنون ۹۸۰پرسنل در راه آهن قم مشغول به کار وخدمت هستند وما با تلاشهای این عزیزان توانستیم در زمینه ایمنی از رتبه ۱۶کشوری به رتبه دوم کشوری برسیم.

همچنین در زمینه رتبه بندی مناطق در کشور از رتبه ۱۶به رتبه نهم دربین ۲۱منطقه کشور رسیدیم واین حاصل تلاشهای پرسنل خدوم راه آهن وهمکاری وهمیاری اصحاب رسانه بود که الحق والانصاف مابهترین اصحاب رسانه کشور را در استان قم داریم وجا داره از همه اصحاب رسانه استان قم که درطی این سالهای خدمتم در شهر کریمه اهلبیت(س) همواره یاریگر ما بودند،تقدیر وتشکرکنم.

وی با اشاره به نظرسنجی که راه آهن قم در فضای مجازی برای دانستن میزان رضایتمندی مردمی از عملکرد این مجموعه به عمل آوردند خاطر نشان کرد:در این نظر سنجی بیش از ۷۱درصد از پاسخ دهندگان به گزینه عالی رای دادند واین برای من ومجموعه راه آهن یک افتخار بزرگ است.

وی درپایان با اشاره به اتمام مدت ماموریت خود در استان قم وانتقال به گرگان ،اظهار داشت:من بهترین خاطرات خوش زندگیم را در استان قم گذراندم واز اصحاب رسانه عزیز استان قم درخواست دارم همانگونه که با مجموعه مدیریتی بنده منتهای همکاری را داشته اند،بامدیریت جدید ،جناب مهندس غلامحسین دباغ که از افراد بسیار پاک واهل خدمت هستند،این همکاری واین همیاری را داشته باشند.

شایان ذکر که مراسم تودیع ومعارفه مهندس اعتماد ومهندس دباغ ساعت ۴ونیم عصر امروز به علت رعایت دستور العمل های ابلاغی کرونا،به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

مجموعه خبرنگاران وپرسنل پایگاه خبری رهپویان قم از زحمات بی شائبه این مدیر خدوم وهمیشه پاسخگو که همواره پاسخگوی اصحاب رسانه در استان بوده،تقدیر وتشکر نموده وبرای ایشان در محل خدمت جدید آرزوی موفقیت وشادکامی دارد.