دریافت تمامی خدمات تشخیصی درمانی بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی بصورت الکترونیکی از ابتدای اردیبهشت

مدیر کل بیمه سلامت استان قم گفت :دریافت تمامی خدمات تشخیصی درمانی بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی بصورت الکترونیکی از ابتدای اردیبهشت ماه به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،دکتر محمد رضا فخاریان قمی مدیر کل بیمه سلامت استان با اعلام این خبر اظهار داشت:در راستای اجرای بند”ج” و “ز” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال […]

مدیر کل بیمه سلامت استان قم گفت :دریافت تمامی خدمات تشخیصی درمانی بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی بصورت الکترونیکی از ابتدای اردیبهشت ماه
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،دکتر محمد رضا فخاریان قمی مدیر کل بیمه سلامت استان با اعلام این خبر اظهار داشت:در راستای اجرای بند”ج” و “ز” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بر اساس بخشنامه صادره از سوی ستاد مرکزی سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین پیرو فراهم شدن زیرساختهای لازم در مطبها و کلیه مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد در جهت کاهش کاربرد دفترچه کاغذی و حذف تدریجی آن ، از اول اردیبهشت ماه سال جاری بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی تمامی خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت خواهند نمود.
با این اقدام بیمه شدگان محترم دیگر نیازی به ارائه دفترچه درمانی به و موسسات تشخیصی درمانی و بیمارستانها نخواهند داشت و تنها با ارائه کارت ملی یا شماره ملی خود مورد ویزیت و دریافت خدمات قرار خواهند گرفت.
وی افزود:با عنایت به پیک چهارم شیوع بیماری کرونا و با اجرای کامل این برنامه ،تبادل کاغذ کاهش یافته و افراد نیز با مراجعه به داروخانه با ارائه کد ملی و کد رهگیری داروهای نسخه تجویزی خود را دریافت خواهند کرد .
شایان ذکر است که فرایند الکترونیکی سازی خدمات در دیگر صندوقهای این اداره کل به تدریج انجام خواهد شد و در گام بعدی نسخه نویسی و نسخه پیچی در صندوق بیمه روستائیان و سایر صندوقها بصورت الکترونیکی صورت می یپذیرد .
اداره کل بیمه سلامت استان قم حدود ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده تحت پوشش دارد که تحت پوشش پنج صندوق این سازمان (صندوق کارکنان دولت – صندوق روستاییان و عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر – صندوق سایر اقشار -صندوق بیمه سلامت همگانی -صندوق بیمه سلامت ایرانیان ) می‌باشند.
آمار جمعیت بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی در استان نیز حدود ۸۳ هزارنفرمیباشد .