درخشش بانوی هوگوپوش قمی دربیست و دومین دوره مسابقات جوانان و بزرگسالان کشور

بیست و دومین دوره از مسابقات جوانان و بزرگسالان کشور در بخش بانوان،بانوی قمی خوش درخشید. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،دربیست و دومین دوره از مسابقات جوانان و بزرگسالان کشور در بخش بانوان،بانوی قمی خوش درخشید.یک برنز حاصل تلاش تیم جوانان و بزرگسالان در بخش بانوان بود. فرناز امینی هوگوپوش وزن دوم استان، […]

بیست و دومین دوره از مسابقات جوانان و بزرگسالان کشور در بخش بانوان،بانوی قمی خوش درخشید.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،دربیست و دومین دوره از مسابقات جوانان و بزرگسالان کشور در بخش بانوان،بانوی قمی خوش درخشید.یک برنز حاصل تلاش تیم جوانان و بزرگسالان در بخش بانوان بود.

فرناز امینی هوگوپوش وزن دوم استان، مدال برنز این رقابت هارا به گردن آویخت.