درخشش بانوی داور قمی در مسابقات تکواندو کشور

نایب رئیس اسبق هیات تکواندو قم وداور مطرح این رشته،بار دیگر چون نگینی در عرصه داوری بانوان درخشید ونام قم را برسرزبان ها انداخت. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، مریم یقینی نایب ریس اسبق هیات تکواندو قم از نظر فدراسیون تکواندو ایران محبوب و قابل احترام می باشد بار دیگر چون نگینی در […]

نایب رئیس اسبق هیات تکواندو قم وداور مطرح این رشته،بار دیگر چون نگینی در عرصه داوری بانوان درخشید ونام قم را برسرزبان ها انداخت.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، مریم یقینی نایب ریس اسبق هیات تکواندو قم از نظر فدراسیون تکواندو ایران محبوب و قابل احترام می باشد بار دیگر چون نگینی در عرصه داوری بانوان درخشید ونام قم را برسرزبان ها انداخت.

یقینی در این چند روز اخیر در داوری چند مسابقه لیگ کشور حضور داشت.مسابقات لیگ نوجوان کشور به میزبانی اصفهان ۹۶/۸/۵،مسابقات لیگ جوانان به میزبانی تهران ۹۶/۸/۱۰و مسابقات لیگ پومسه به میزبانی تهران۹۶/۸/۱۱ به عنوان داور جهت قضاوت اعزام شد .این بانوی فعال و پر توان یکی از داوران شایسته قم می باشد که در امر داوری خوب می درخشد.