خدمت به دستگاه امام حسین (ع)از بزرگترین افتخارات است

استاندار قم در بازدید از درمانگاه صلواتی سید الشهدا گفت: خدمت به دستگاه امام حسین (ع)از بزرگترین افتخارات است وهیچ مقام عنوانی نمی شناسد وهمه آحاد مردم درخدمت به این فرهنگ عاشورایی از همدیگر سبقت می گیرند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، استاندار قم ظهر امروز در بازدید از درمانگاه صلواتی سید الشهدا […]

استاندار قم در بازدید از درمانگاه صلواتی سید الشهدا گفت: خدمت به دستگاه امام حسین (ع)از بزرگترین افتخارات است وهیچ مقام عنوانی نمی شناسد وهمه آحاد مردم درخدمت به این فرهنگ عاشورایی از همدیگر سبقت می گیرند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، استاندار قم ظهر امروز در بازدید از درمانگاه صلواتی سید الشهدا اظهار داشت: خدمت به دستگاه امام حسین (ع)از بزرگترین افتخارات است وهیچ مقام عنوانی نمی شناسد وهمه آحاد مردم درخدمت به این فرهنگ عاشورایی از همدیگر سبقت می گیرند.

سیدمهدی صادقی دربازدید از نقاط مختلف این درمانگاه صلواتی  از نزدیک با فعالیت های خدمت گذاران آن آشنا شده ودرحین بازدید ،پاسخگوی مشکلات مطرح شده توسط مردم وپیگیری حل سریع آن از طریق تماس با مسئولان مربوطه بوده اند.

وی با اشاره به اینکه خدمت به دستگاه امام حسین (ع) هیچ مقام عنوانی نمی شناسد،خاطرنشان کرد: خدمت به دستگاه امام حسین (ع)از بزرگترین افتخارات است واین شورحسینی است که همه عاشقان به حضرتش را دور هم جمع نموده وفارغ از مقام ومنصب ،همگان درراه خدمت هرچه بیشتر با هم به رقابت می پردازند.

استاندار قم در ادامه خاطر نشان کرد:باید از دستگاه امام حسین (ع) یادبگیریم که اول کار وعمل کنیم وبعد حرف بزنیم ویاد بگیریم که بدون هیچ منتی به خدمت مردم این ولی نعمتان خود بپردازیم.

وی اظهار داشت: حضور ارزنده پزشکان وکادر درمانی در این روزهای تعطیل در این درمانگاه صلواتی وخدمت صادقانه به مردم کار بسی  ارزنده وقابل تقدیر است .چون در این روزها بیشتر مطب های خصوصی به علت تعطیلات مذهبی ،بسته هستند واماکن درمانی دولتی نیز باحجم انبوه مراجعه کنندگان مواجه هستند ووجود اینچنین درمانگاهی آنهم در مسیر عزاداران حسینی ،یک بار بزرگ از روی دوش بخش درمانی استان در این دوروز برمی دارد.