خانواده ها نسبت به خطرات استفاده نابه جا از فضای مجازی هوشیار باشند

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان قم در دیدار از دفتر پایگاه خبری رهپویان قم بر نقش انکار ناپذیر رسانه ها در گسترش امنیت در جامعه تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان قم که صبح امروز به همراه معاون خود برای بازدید از رسانه های مستقر در مجتمع تجاری […]

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان قم در دیدار از دفتر پایگاه خبری رهپویان قم بر نقش انکار ناپذیر رسانه ها در گسترش امنیت در جامعه تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان قم که صبح امروز به همراه معاون خود برای بازدید از رسانه های مستقر در مجتمع تجاری سعدی در ابتدا به دفتر پایگاه خبری رهپویان قم آمده بودند،در دیدار با سردبیر رهپویان قم با اشاره به اهمیت وجایگاه رسانه ها در ترویج امنیت در جامعه اظهار داشت:پلیس ورسانه به عنوان دوبازوی انظباط اجتماعی عمل می کنند وخوشبختانه رسانه های استان قم همواره پلیس را مورد لطف خود قرار داده وهمواره ارتباط خوبی با نیروی انتظامی داشته اند.
سرهنگ صادقی افزود:امروزه ماشاهد برخی از بی نظمی های اجتماعی هستیم که برگرفته وناشی از استفاده نابه جا از فضای مجازی است وهمه به طور عام می دانند که فضای مجازی در صورت استفاده نا به جا از آن،چه آسیب هایی می تواند به بنیان خانواده ها بزند.
وی گفت:از نگاه ما فضای مجازی نه تنها یک تهدید نیست،بلکه یک فرصت است که در صورت استفاده خوب وصحیح از آن،می توان در زمینه علم آموزی بهره های فراوانی برد.
صادقی خاطر نشان کرد:فضای مچازی یک تعریف بازی دارد:اولا بحث اینترنت وفضای مجازی نشان می دهد که هر آنچه در سراسر دنیا اتفاق می افتد،اعم از ارتباطات اجتماعی وفرهنگی وتبادل اطلاعات و..همه اینها قابل رصد ودیدن توسط مردم است.
ودر بخش دوم آن نیز استفاده صحیح وبهینه از این فضای بزرگ تبادل اطلاعات است که هم می توان جبهه باطل استفاده نمود وهم در جبهه حق.مثلا در جبهه حق می توان از دانش عظیم نهفته در آن بهره برد وبه جای اینکه برای یک تحقیق صدها کتاب را زیر روکرد،می توان با چند سرچ ساده به این هدف رسید واین خیلی از کارها را برای پژوهشگران آسان کردهمچنین می توان از این فضا برای رساندن پیامهای فرهنگی خوب نیز بهره برد وخانواده ها وجوانان را به خطراتی که تهدیدشان می کند روشن نمود.
وی با اشاره به معضل نوظهور مشغولیت بیش از اندازه اعضای خانواده به فضای مجازی وگوشی های هوشمند خاطر نشان کرد:اگر از هرچیزی بیش از اندازه وبدون حد ومرز استفاده نمود،باعش ایجاد مشکل خواهد شد.
چون وظیفه پلیس دادن هشدار به مردم است تا نسبت به برخی ناهنجاری های اجتماعی کمی هوشیارتر باشند تاکانون گرم خانواده آنها دچار مشکل نشود ومیبینیم که خیلی از شکافها ومشکلاتی که هم اکنون گریبانگیر جامعه وخانواده ها شده است ناشی از همان افراط وتفریط و استفاده نادرست از این تکنولوژی جدید است.
وعلتش اینست که ماقبل از اینکه بافرهنگ استفاده از این فضا آشنا بشیم،وارد آن شدیم وبزرگترین ظربه را انسان ها از همین جا میخورند ،چون همه وباهرسن وسال وبا هر فرهنگ وبینشی وارد این فضای گسترده می شوند.درحالی که ورود به این فضا برای برخی از سنین بویژه سنین کودکان مناسب نیست وخانواده ها باید این هشدارهای پلیس را که هدفی جز علاج واقعه قبل از وقوع ندارند،مورد توجه خود قرار دهند.
درپایان این دیدار،حسین کبابی ،خبرنگارپایگاه خبری رهپویان قم از تعامل خوب نیروی انتظامی استان قم با رسانه ها تقدیر وتشکر کرد واظهار داشت:تعامل خوب نیروی انتظامی استان قم در طی سالهای گذشته وکنونی ،واقعا مصداق یک تعامل خوب ومتعالی است که ما تا کنون در هیچ دستگاهی در استان مانند این تعامل خوب وارتباط تنگاتنگ بین رسانه ها ویک دستگاه وارگان ندیده بودیم.
ودر طی این سالهای فعالیت طولانی من در عرصه خبر در استان قم ،هرگز ندیدم که رسانه ها ویا پلیس از همدیگر گله وشکایتی داشته باشند واین عمق درایت وفهم والای دست اندر کاران نیروی انتظامی استان قم وبویژه سردارمجتبایی فرمانده محترم انتظامی استان قم و شخص جنابعالی را می رساند که همواره پاسخگوی رسانه های استان بودید.
درپایان این دیدار ،سرهنگ صادقی وهیئت همراه به دیدار سایر رسانه های مستقر در مجتمع تجاری سعدی رفتند.
خبر از نجمه محیایی،عکس از الهام شاه محمدی


پایان پیام/