مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم عنوان کرد::

حمایت حداکثری از سرمایه گذاران استان، سیاست اقتصادی ماست

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت:حمایت حداکثری از سرمایه گذاران استان، سیاست اقتصادی ماست. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در حاشیه جلسه اعتبارسنجی دو متقاضی سرمایه گذاری در استان، روز دوشنبه ۱۹مهرماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:حمایت حداکثری از سرمایه گذاران استان، سیاست […]

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت:حمایت حداکثری از سرمایه گذاران استان، سیاست اقتصادی ماست.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در حاشیه جلسه اعتبارسنجی دو متقاضی سرمایه گذاری در استان، روز دوشنبه ۱۹مهرماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:حمایت حداکثری از سرمایه گذاران استان، سیاست اقتصادی ماست و هر جا که اعتبار سرمایه گذار، برای ما مسجل شده، همه تلاشها را کرده ایم تا سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با احداث واحدهای تولیدی نیز برای رفع موانع و حمایت از سرمایه گذاری در استان، هماهنگ و همصدا باشند.
عادل علیپور با اشاره به یکی از نمونه های حمایت از سرمایه گذاران، اظهار داشت: یکی از واحدهای تولیدی در حال احداث در منطقه نیزار که با اعتبار قابل قبولی برای سرمایه گذاری در استان اقدام کرده است، با مشکلات تاسیساتی و زیر ساختی مواجه شده است که روز گذشته با دعوت از مدیران و کارشناسان ۱۱دستگاه اجرایی، بازدید حضوری در محل را انجام دادیم و از مشکلات این واحد تولیدی از نزدیک آشنا و برای رفع مشکلات، همفکری کردیم و راهنماییهای لازم به سرمایه گذار، انجام شد.
ایشان با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه گذار، حمایت از توسعه و حمایت از اشتغال و آینده فرزندان استان است، بیان کرد:
خوشبختانه در استان قم در بین دستگاههای مرتبط با سرمایه گذاری، هم افزایی و هماهنگی خوبی وجود دارد و افزایش چشمگیر صادرات استان و افزایش تنوع کشورهای هدف صادرات در سال جاری، نتیجه این همصدایی و شاهد این مدعاست.
وی گفت: بر اساس سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي برای توسعه اقتصادي، اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي ضرورت دارد که به تقويت نقش مردم در اقتصاد و بخش خصوصی توجه ويژه شود.
علیپور با اشاره به ظرفیت های بی نظیر استراتژیکی و موقعیتی استان قم برای سرمایه گذاری گفت: نگاه مثبت مسئولان قم به سرمايه گذاران و حمايت از سرمايه گذاري قابل توجه است و ما با اشتیاق، پذيراي تمام سرمايه گذاران مقيم استان و خارج از استان هستيم و براي رفع موانع كسب و كار آنها و حل موانع قانوني، تمام تلاش خود را خواهيم نمود.