حضور در درمانگاه صلواتی سید الشهدا یک افتخاری بزرگ برای ماپزشکان است

معاون درمان سابق جمعیت هلال احمر کشور گفت:حضور در درمانگاه صلواتی سید الشهدا یک افتخاری بزرگ برای ماپزشکان است که بتوانیم از طریق علم خود،درترویج شعائر حسینی از طریق خدمت به عزاداران حسینی سهیم باشیم. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، معاون درمان سابق جمعیت هلال احمر کشور که  صبح امروزبرای مشارکت در ویزیت […]

معاون درمان سابق جمعیت هلال احمر کشور گفت:حضور در درمانگاه صلواتی سید الشهدا یک افتخاری بزرگ برای ماپزشکان است که بتوانیم از طریق علم خود،درترویج شعائر حسینی از طریق خدمت به عزاداران حسینی سهیم باشیم.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، معاون درمان سابق جمعیت هلال احمر کشور که  صبح امروزبرای مشارکت در ویزیت بیماران وعزاداران حسینی در درمانگاه صلواتی سید الشهدای قم حضور یافته بود اظهار داشت :حضور در درمانگاه صلواتی سید الشهدا یک افتخاری بزرگ برای ماپزشکان است که بتوانیم از طریق علم خود،درترویج شعائر حسینی از طریق خدمت به عزاداران حسینی سهیم باشیم.

دکتر رئیس کرمی افزود:این درمانگاه ازسال ۸۰تاکنون همه ساله در تاسوعا وعاشورای حسینی برپا شده است وهمه ساله با تلاش بنیان گذاران خدوم وبی ادعای آن ،این خیمه درمانی امام حسین (ع) به برکت آقا برپاشده است.

وی گفت:پزشکانی که درطی این دوروز افتخار حضور وخدمت به عزاداران حسینی در این درمانگاه را پیدا می کنند،تنها برای ارضای دل خود وکسب آرامش درونی ونشان دادن ارادت به امام خود وسرور شهیدان عالم ،در این درمانگاه حاضر می شوند وباجان ودل به ویزیت رایگان مردم عزادار می پردازند.

وی خاطر نشان کرد:لطفی که این دوروزخدمت در این درمانگاه نصیب ما پزشکان می شود،با هیچ زبانی قابل وصف نیست .چون هرقشری در این ایام به نحوی به این دستگاه عظیم امام خدمت می کنند وماپزشکان نیز با طبابت خود این عشق وارادت خود را به سرور وسالار شهیدان ابراز می داریم.