حذف ارزیابی وسع و صدور وتمدید دفترچه بیمه رایگان در ایام بیماری کرونا

دکتر محمد رضا فخاریان قمی مدیر کل بیمه سلامت استان اعلام کرد: با عنایت به مصوبات ابلاغی ستاد ملی کرونا و با توجه به شیوع بیماری کرونا و همچنین لحاظ شرایط اقتصادی موجود،دفترچه بیمه پایه سلامت رایگان بدون ارزیابی وسع در اختیار افرادی که تحت هیچگونه بیمه‌ای نیستند، قرار می گیرد. به گزارش پایگاه خبری […]

دکتر محمد رضا فخاریان قمی مدیر کل بیمه سلامت استان اعلام کرد: با عنایت به مصوبات ابلاغی ستاد ملی کرونا و با توجه به شیوع بیماری کرونا و همچنین لحاظ شرایط اقتصادی موجود،دفترچه بیمه پایه سلامت رایگان بدون ارزیابی وسع در اختیار افرادی که تحت هیچگونه بیمه‌ای نیستند، قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان با اعلام این خبر افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا و شرایط اقتصادی موجود، برای دسترسی همه افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی دولتی،دفترچه بیمه پایه سلامت رایگان بدون الزام به ارزیابی وسع در اختیار همه افراد بدون هیچ گونه پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.
ضمنا افرادی که پیش از این از پوشش بیمه‌ای رایگان برخوردار بودند برای تمدید دفترچه خود نیاز به ارزیابی وسع نداشته و دفترچه بیمه آنان نیز تمدید می‌شود.
مدیر کل بیمه سلامت استان افزود:بر اساس بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه ،افراد برای بهره مندی از یارانه دولت، در سه ماهه نخست هر سال باید خود را معرفی کنند تا مورد ارزیابی آزمون وسع قرار گیرند.
شیوع بیماری کرونا و مصوبه ستاد ملی کرونا در چهل و سومین جلسه خود، باعث شد اجرای این ماده قانونی تا پایان سال جاری لغو شوداین مصوبه تا ۳۰ اسفندماه امسال اعتبار دارد.
دکتر محمد رضا فخاریان قمی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۴ ملیون نفر در سطح کشور تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قراردارند
افزود:خانوارهای متقاضی پوشش بیمه ایرانیان (بمنظور استفاده از خدمات بخش خصوصی)کماکان میتوانند بر اساس خود اظهاری و پرداخت حق بیمه کامل و یا با درخواست ارزیابی وسع و نتیجه آن (۵۰ یا ۱۰۰ درصد حق بیمه) ورعایت ضوابط مربوط به دوره انتظار ،پوشش بیمه ایرانیان دریافت نمایند
لازم بذکر است ساکنین روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر نیز میتوانند تا پایان سال جاری بدون ارزیابی وسع پوشش بیمه روستائیان (رایگان)با اعتبار شش ماهه دریافت و یا پوشش بیمه فعلی خود را در صورت اتمام اعتبار تمدید نمایند.