توسعه ارتباطات در کشور باید بادرنظرگرفتن به نیاز مشتری همراه باشد

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مراسم معارفه مدیران مخابرات استانهای اصفهان ولرستان گفت:توسعه ارتباطات در کشور باید بادرنظرگرفتن به نیاز مشتری همراه باشد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، مهندس دهناد، نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مراسم معارفه مدیران مخابرات استانهای اصفهان ولرستان با اشاره به این مطلب امر […]

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مراسم معارفه مدیران مخابرات استانهای اصفهان ولرستان گفت:توسعه ارتباطات در کشور باید بادرنظرگرفتن به نیاز مشتری همراه باشد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، مهندس دهناد، نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مراسم معارفه مدیران مخابرات استانهای اصفهان ولرستان با اشاره به این مطلب امر توسعه و توجه به نیاز های مشتریان را ضروری دانست و اظهار داشت: همزمان با نگهداری و حفظ شبکه ، باید بر اساس نیاز مشتری، با تامین زیرساخت های فنی، شبکه را نیز توسعه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اهمیت فناوری اطلاعات بصورت روز افزون در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است گفت: حوزه ارتباطات در زمان کنونی با تمام توان در خدمت همه ارکان نظام است و تمام قوا از آن بهره مند میشوند.

دهناد با تاکید بر اینکه امروز سیستم مخابرات یک دستگاه درون گرا نیست، تصریح کرد: مخابرات در حال حاضر بعوان یک سیستم فرابخشی و موتور محرکه تمام بخشها از تامین امنیت گرفته تا حوزه های اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … محسوب میشود.

نائب رئبس محابرات ایران گفت: توسعه مخابرات به کاهش فاصله طبقاتی کمک می کند وی در این جلسه با اشاره به پیشتازی مخابرات در همه عرصه های انقلاب گفت : امیدواریم مخابرات مناطق اصفهان و لرستان بیش از پیش توسعه ارتباطات در کشور باید بادرنظرگرفتن به نیاز مشتری همراه باشد.
مهندس دهناد، نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران
در مراسم معارفه مدیران مخابرات استانهای اصفهان ولرستان با اشاره به این مطلب امر توسعه و توجه به نیاز های مشتریان را ضروری دانست و اظهار داشت: همزمان با نگهداری و حفظ شبکه ، باید بر اساس نیاز مشتری، با تامین زیرساخت های فنی، شبکه را نیز توسعه دهیم

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اهمیت فناوری اطلاعات بصورت روز افزون در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است گفت: حوزه ارتباطات در زمان کنونی با تمام توان در خدمت همه ارکان نظام است و تمام قوا از آن بهره مند میشوند.
دهناد با تاکید بر اینکه امروز سیستم مخابرات یک دستگاه درون گرا نیست، تصریح کرد: مخابرات در حال حاضر بعوان یک سیستم فرابخشی و موتور محرکه تمام بخشها از تامین امنیت گرفته تا حوزه های اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … محسوب میشود.

نائب رئبس محابرات ایران گفت: توسعه مخابرات به کاهش فاصله طبقاتی کمک می کند

وی در این جلسه با اشاره به پیشتازی مخابرات در همه عرصه های انقلاب گفت : امیدواریم مخابرات مناطق اصفهان و لرستان بیش از پیش در راستای خدمت رسانی به مردم عزیز آن استان ها گام بردارند و همچون گذشته در عرصه مخابرات کشور نیز پیشتاز باشند.