توزیع واکسن به آسانی و روانی کامل دربین مردم

((توزیع واکسن به آسانی و روانی کامل دربین مردم.))بخشی ازدستوررهبرحکیم وفرزانه انقلاب است که دیروز جمعه یکم مردادپس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا؛ صادر کردند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، یادداشت حجه الاسلام  محمدرضاقاسمی نیا بسم الله الرحمن الرحیم ((توزیع واکسن به آسانی و روانی کامل دربین مردم.)) بخشی ازدستوررهبرحکیم وفرزانه انقلاب […]

((توزیع واکسن به آسانی و روانی کامل دربین مردم.))بخشی ازدستوررهبرحکیم وفرزانه انقلاب است که دیروز جمعه یکم مردادپس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا؛ صادر کردند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، یادداشت حجه الاسلام  محمدرضاقاسمی نیا
بسم الله الرحمن الرحیم
((توزیع واکسن به آسانی و روانی کامل دربین مردم.))
بخشی ازدستوررهبرحکیم وفرزانه انقلاب است که دیروز جمعه یکم مردادپس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا؛ صادر کردند.
ابتداباید ازتلاش واقدامات کادردرمان وبهداشت وسلامت ونیزستاداستانی مقابله باکرونا تشکروخداقوت ودستمریزادبگوییم وبرای عملیاتی کردن دستوررهبرعزیز انقلاب که فرمودند:
توزیع واکسن به آسانی وروانی انجام شود ؛
نکاتی به مسوولین عزیز پیشنهادمی گردد:
۱- بایدبدانیم که تسریع وتسهیل درروندواکسیناسیون و این مهم فقط باروحیه جهادی وبسیجی وکارشبانه روزی به معنی واقعی ونگاه بین بخشی وهم افزایی پیش خواهدرفت.
۲-از مکان هایی مانند:
مراکز بهداشتی سلامت ؛ مراکزدرمانی وبیمارستان ها ؛ ساختمان های تجمع مطب پزشکان وکلینیک درمانی ؛
مطب ها ؛مدارس؛مساجد؛مدارس علمیه؛دانشگاه ها ومراکزدرمانی واختصاصی متعلق به برخی دستگاه های دولتی وغیردولتی به عنوان مراکز فیزیکی وحضوری مراجعه مردم بایدبرنامه ریزی واستفاده کرد.
۳-استفاده ازفضای فیزیکی بعضی ازدستگاه های دولتی که دربعدازظهرها بدون استفاده می باشد.
۴- از وجود بهورزان؛تمام پزشکان؛دانشجویان رشته های پزشکی ؛مراقبین سلامت مدارس وکارخانه ها وشرکت ها وگروه های جهادی بایدبرنامه ریزی وکمک گرفته شود.
۵-جمعیت هلال احمراستان تجربه بسیار موفق درتزریق واکسن حجاج وزائران دارندوبایدبرای بهره مندی ازاین ظرفیت برنامه ریزی نمود.
۶-ازتجربه واطلاعات اجرای طرح محله محوری شهیدسلیمانی عزیز بایداستفاده کردوباحضور درب منازل اقدام به تزریق واکسن شود.اگرچه به عنوان آزمایشی ونمونه درمحدوده ی جغرافیایی خاص باشد.
۷-برای منطقه وشهر پردیسان بابیشترین جمعیت ساکن؛ مراکزی درهمان حوزه جغرافیایی ایجادشود.
شایدبایک برنامه ریزی وهماهنگی وپیگری والبته مدیریت جهادی وکارشبانه روزی به معنای واقعی ونیزبانوآوری وخلاقیت استانی وآموزش های توجیهی تخصصی؛ قم نخستین استانی باشدکه دریک زمان تعیین شده درصدبالایی ازمردم عزیز واکسن راباتکریم وبدون معطلی وبارضایت دریافت کنند.ان شاالله
نکته ای که نبایدازآن غافل شدتاکیدبر اولویت توزیع و تزریق وتشویق با واکسن های ایرانی ساخت داخل می باشدونیز توجه بیش ازپیش مردم عزیزوهم وطنان نسبت به میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی هست که این اقدام جای هیچ چیزدیگررانمی گیرد.وبسیارموثروراه گشادرپیش گیری وقطع زنجیره ابتلا وسرایت وشیوع می باشد.
بیاییم بااقدامات به موقع خودمان ازابتلای به کروناو مرگ حتی یک نفر هم جلوگیری کنیم.
چون همه مسوولیم!
ویامن اسمه دواء وذکره شفاء