تكميل پروژه مونوريل نيازمند ۱۱۰۰ ميليارد ريال اعتبار است

استاندار قم در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قم بر ضرورت پيگيري تخصيص كامل اعتبارات ملي توسط مديران استاني تاكيد كرد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومی استانداری قم سید مهدی صادقی استاندار قم در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم طی سخنانی با اشاره […]

استاندار قم در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قم بر ضرورت پيگيري تخصيص كامل اعتبارات ملي توسط مديران استاني تاكيد كرد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومی استانداری قم سید مهدی صادقی استاندار قم در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم طی سخنانی با اشاره به بحث پروژه منوريل قم گفت: اين پروژه براي تكميل نياز به ۱۱۰ ميليارد تومان اعتبار دارد.

استاندار قم در ادامه با تاكيد بر پیگیری اعتبارات ملی توسط مديران خاطرنشان کرد: گزارش پيگيري ها هردوماه يك بار توسط مديران ارائه شود.

پیشنهادات کارگروه تخصصی امور عمران و شهرسازی، پیشنهادات کارگروه ساماندهی فضا و ساختمان های اداری و پیشنهادات سایر کارگروه های تخصصی در اين جلسه مطرح شدند و طرح هایی در خصوص احداث نیروگاه خورشیدی، جانمایی بیمارستان مادر و کودک و گردش کار صدور مجوز کارگاهی و زمین آن در محدوده اجرای طرح هادی روستاها به تصویب رسید.

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار قم:

از ظرفيت نخبگان در برنامه ريزي براي كاهش بي سوادي استفاده شود

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار قم‌در جلسه شوراي پشتيباني سواد آموزي استان قم خواستار استفاده ازاز ظرفيت نخبگان در برنامه ريزي براي كاهش بي سوادي شد.

احد جمالي معاون سياسي امنيتي واجتماعي استاندار قم در جلسه شوراي پشتيباني سوادآموزي استان قم طي سخناني با بيان اينكه نهضت سواد آموزي از ابتكارات مقام معظم رهبري بود گفت: حفظ روحيه ي انقلابي و جهادي از لازمه هاي نهضت سوادآموزي است.

معاون استاندار قم ويژگي مهاجرپذيري استان قم را مورد توجه قرار داد و افزود: اين مسئله موجب شده است نتوانيم آمار دقيقي در رابطه با بي سوادي در قم داشته باشيم.

وي استفاده از ظرفيت نخبگان علمي براي برنامه ريزي در راستاي توسعه ي دانش در جامعه را خواستار شد و گفت: در صورت تحقق اين مهم و بكارگيري فكر و انديشه در برنامه ريزي و عمل مي توانيم بي سوادي را در جامعه ريشه كن كنيم.

جمالي خاطرنشان كرد: مجموعه ي نهضت سوادآموزي استان قم خروجي قابل قبولي داشته است .