تكميل ظرفيت معرفي تسهيلات ۳۰ ميليون ريالي به زنان سرپرست خانوار در قم

 مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم با اشاره به معرفي زنان سرپرست خانوار متقاضي دريافت تسهیلات قرض الحسنه۳۰ میلیون ریالی به بانک قرض الحسنه مهر از سوي اين دفتر گفت: كل ظرفيت در نظر گرفته شده براي استان قم ۵۰۰ سهميه بوده كه اين تعداد نيز به بانك معرفي شده اند. به گزارش […]

 مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم با اشاره به معرفي زنان سرپرست خانوار متقاضي دريافت تسهیلات قرض الحسنه۳۰ میلیون ریالی به بانک قرض الحسنه مهر از سوي اين دفتر گفت: كل ظرفيت در نظر گرفته شده براي استان قم ۵۰۰ سهميه بوده كه اين تعداد نيز به بانك معرفي شده اند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومي استانداري قم، معصومه ظهيري با اشاره به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه۳۰ میلیون ریالی به زنان سرپرست خانوار در استان قم اظهار كرد:  پرداخت اين تسهيلات در راستاي تفاهم نامه منعقده بين بانك قرض الحسنه مهر ايران با معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و تخصيص اعتبار مربوط به اين تفاهم نامه به استان ها انجام مي شود.

وي با بيان اين كه ۵۰۰ سهميه از اين تسهيلات براي استان قم در نظر گرفته شده است تصريح كرد: با هماهنگي هاي به عمل آمده با مديريت شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران استان قم، اين تعداد متقاضي از سوي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري معرفي شده اند.

مديركل دفتر امور بانوان  با اشاره به اين كه ظرفيت استان قم تكميل شده و كار معرفي به بانك هم اتمام رسيده است افزود: زنان سرپرست خانوار از مراجعه به استانداري و يا بانك خودداري فرمايند.