تقدیر از پرسنل دارای معلولیت بهزیستی استان قم

همزمان با هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت از معلولین شاغل در بهزیستی استان قم تجلیل شد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،دکتر مهدی پهلوانی مدیر کل بهزیستی استان قم ضمن تبریک این هفته و تقدیر و تشکر از زحمات کلیه پرسنل خدوم بهزیستی خصوصا همکاران دارای معلولیت با اشاره به فعالیت ۱۴ نفر از معلولین […]

همزمان با هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت از معلولین شاغل در بهزیستی استان قم تجلیل شد.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،دکتر مهدی پهلوانی مدیر کل بهزیستی استان قم ضمن تبریک این هفته و تقدیر و تشکر از زحمات کلیه پرسنل خدوم بهزیستی خصوصا همکاران دارای معلولیت با اشاره به فعالیت ۱۴ نفر از معلولین در اداره کل بهزیستی استان قم و تقریبا به همین میزان هم از جانبازان سرافرازافزود:بیس از۱۰ % از پرسنل بهزیستی قم را جانبازان و معلولین تشکیل می دهند که اگر تمام ادارات و دستگاههای دولتی و… نسبت به اجرای قانون استخدام ۳% متعهد باشند بی شک بسیاری از معلولین عزیز که در حال حاضر هم اکثرا دارای تحصیلات عالیه هستند جذب خواهند شد.
مدیر کل بهزیستی قم حضور کارکنان دارای معلولیت را یک فرصت در بهزیستی برشمرد و افزود با عنایت به درک مناسب و عالی معلولین از مشکلات جامعه هدف و دردآشنا بودن این گروه از همکاران، بی شک در ارائه خدمت به معلولین و مددجویان الگوی سایر همکاران هستند و انتظار داریم این گروه از همکاران سوای انجام وظیفه ادارای خود به نوعی رابط و حلقه ارتباط میان معلولین استان و بهزیستی باشند و با تعامل دوسویه هم مشکلات جامعه هدف را به سازمان گوشزد کنند و هم اقدمات ، امکانات و احیانا تنگناها و موانع را به معلولین توضیح دهند .