تعلیق یک ماهه۱۲فقره کارت هوشمند رانندگان ناوگان حمل ونقل درقم

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ازتعلیق یک ماهه ۱۲ فقره کارت هوشمند رانندگان و ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای درقم خبرداد . به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درراستای اجرای هرچه کاملتر شیوه نامه […]

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ازتعلیق یک ماهه ۱۲ فقره کارت هوشمند رانندگان و ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای درقم خبرداد .

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درراستای اجرای هرچه کاملتر شیوه نامه های بهداشتی ، افزایش ضریب ایمنی سفرهای برونشهری و صیانت ازحقوق کاربران جاده ای ، به ۸۸ مورد تخلف اعلامی دربخش حمل ونقل عمومی جاده ای ( کالا و مسافر ) دراستان قم رسیدگی شد .

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبر فوق افزود : طی بازه زمانی دوماهه شهریورومهرامسال ، نسبت به تشکیل ۱۴جلسه کمیسیونهای مواد ۱۱، ۱۲و ۱۴  (رسیدگی به تخلفات شرکتها ، رانندگان و مالکان بخش ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای  ) اقدام وبه ۸۸ مورد تخلف اعلامی رسیدگی شد.

محمدحسن کلهری خاطر نشان کرد : ازمجموع ۸۸ مورد تخلف اعلامی رسیدگی شده درکمیسیونهای یاد شده ، ۸۷ مورد تخلف احراز و مابقی ( یک مورد ) مبرا از موارد اتهامی شناخته شد.

وی درخصوص نوع و میزان احکام صادره به جهت تخلفات احراز شده نیز اظهار داشت : میزان و نوع جرائم متناسب با تخلفات صورت گرفته تعیین و شامل : تذکر کتبی ( ۴۷مورد) ، جریمه نقدی ( ۲۷ مورد ) تعلیق کارت هوشمند به مدت یک ماه ( ۱۲ مورد ) بوده است .

رئیس کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای استان قم دربخش دیگری ازبیانات خود به تعداد و نوع کمیسیونهای متشکله طی دوماهه شهریور ومهر امسال اشاره و توضیح داد : ازمجموع ۱۴ جلسه تشکیل شده دردوماهه یادشده ، ۹ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ ، سه جلسه کمیسیون ماده ۱۱ و دوجلسه دیگر مختص به کمیسیون ماده ۱۴ بوده است .

محمدحسن کلهری عمده تخلفات صورت گرفته دربخش حمل و نقل عمومی جاده ای ( اعم از کالا و مسافر ) را شامل : عد م اجرای کامل شیوه نامه های بهداشتی ، حمل اتباع خارجی فاقد مجوز تردد ، صدور صورت وضعیت فاقد کد رهگیری دانست و تصریح کرد : دیگر موارد تخلفی که درکمیسیونهای یاد شده فوق مورد رسیدگی واقع شده اند شامل : حمل کالا درناوگان مسافری ، سوار و پیاده نمودن مسافر درخارج پایانه ها ، همراه نداشتن تجهیزات ایمنی خودرو ( کپسول اطفا حریق ؛ کمربند ایمنی و …) ، صدور بارنامه صوری ، سو استفاده از کدپستی وشناسه ملی و ….بوده است .

وی با بیان این موضوع که تکرار موارد تخلفی موجب افزایش میزان جرایم می شود تصریح کرد : غالب احکام صادره درخصوص تخلفات احراز شده شرکتها ، رانندگان و مالکان ناوگان تعطیلی و تعلیق یکماهه کارت هوشمند رانندگان و ناوگان است که درصورت تکرار ( بیش ازسه بار ) نسبت به تعطیلی و تعلیق یکساله شرکت و کارت هوشمند اقدام خواهد شد.

.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخاتمه با اعلام مجدد شماره تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها اعلام داشت : کاربران گرامی درصورت مشاهده هرنوع تخلف درحوزه حمل ونقل عمومی جاده ای ، می توانند با شماره تلفن  ۱۴۱ ،  که درتمامی اوقات شبانه روز پاسخگوی مراجعات تلفنی است تماس حاصل نمایند .